Unit 3: My friends – Vocabulary 1 (Tiếng Anh Lớp 6)(Global Success)(2011-2012)(Level 3)

Published on 18/10/2021

Unit 3: My friends – Vocabulary 1 (Tiếng Anh Lớp 6)(Global Success)(2011-2012)(Level 3)

Tiếng Anh Lớp 6 (Global Success)(2011-2012)
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 1 (chậm, song ngữ, có phụ đề, lập lại 3 lần): https://www.youtube.com/watch?v=s7zC1h2r4YQ&list=PLsjNRa41wJ8OMMmllKc1dxq0g-mKu7fRo
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 2 (chậm, song ngữ, có phụ đề, lập lại 1 lần): https://www.youtube.com/watch?v=s7zC1h2r4YQ&list=PLsjNRa41wJ8OMMmllKc1dxq0g-mKu7fRo
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 3 (chậm, song ngữ, ko phụ đề, lập lại 1 lần): https://www.youtube.com/watch?v=31j_P7s22K8&list=PLsjNRa41wJ8O20P-lQNtBBkjlG2S93B_o
==========
SOURCES:
• Video: https://ehosito.com/
• Image: https://ehosito.com/
==========


Hình ảnh về Unit 3: My friends – Vocabulary 1 (Tiếng Anh Lớp 6)(Global Success)(2011-2012)(Level 3)


Tag liên quan đến Unit 3: My friends – Vocabulary 1 (Tiếng Anh Lớp 6)(Global Success)(2011-2012)(Level 3)

thành ngữ tiếng anh,English Study,English Vocabulary

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"