Từ vựng tiếng Anh trong Rạp Chiếu Phim/ Cinema/Film Vocabulary

Published on 29/06/2021

Từ vựng tiếng Anh trong Rạp Chiếu Phim/ Cinema/Film Vocabulary

Chi tiết video:
00:20 Part 1: Cinema- Rạp chiếu phim
03:25 Part 2: Types of film- Các thể loại phim
05:55 Part 3: Participants – Những người tham gia
Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary
https://bitly.com.vn/wdlogb
Youtube channel: English Online
https://bitly.com.vn/0d9zx7


Hình ảnh về Từ vựng tiếng Anh trong Rạp Chiếu Phim/ Cinema/Film Vocabulary


Tag liên quan đến Từ vựng tiếng Anh trong Rạp Chiếu Phim/ Cinema/Film Vocabulary

từ vựng tiếng anh,tư vựng tiếng anh chủ đề phim,từ vừng tiếng anh rạp chiếu phim,từ vựng phim ảnh,từ vựng về điện ảnh,film vocabulary,cinema vocabulary,English online,movie vocabulary

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. vn liquid_ 29/06/2021
  2. Ninh Nguyễn Thị Ái 29/06/2021
  3. NGUYEN TAN HUNG 29/06/2021
  4. Phuong Pham 29/06/2021
  5. Đông Mai 29/06/2021
  6. Learn English Easy 29/06/2021
  7. Hieu Tran 29/06/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"