Từ Vựng Tiếng Anh Kỹ Thuật – Bài 01 | PLC English

Published on 20/10/2021

Từ Vựng Tiếng Anh Kỹ Thuật – Bài 01 | PLC English

Học Từ Vựng Tiếng Anh Kỹ Thuật qua hình ảnh.
Mục tiêu: giúp đọc các tài liệu Manual, Datasheet, Catalog,… tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn.
Website: https://plctech.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/TiengAnhDienTuDongHoa.PLCEnglish/
Hotline/ Zalo: 0984.957.127


Hình ảnh về Từ Vựng Tiếng Anh Kỹ Thuật – Bài 01 | PLC English


Tag liên quan đến Từ Vựng Tiếng Anh Kỹ Thuật – Bài 01 | PLC English

từ vựng tiếng anh,từ vựng kỹ thuật,tiếng anh kỹ thuật,plcenglish,lập trình plc

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Mạnh Tuấn 20/10/2021
  2. Mạnh Dragon 20/10/2021
  3. Thi Nguyễn 20/10/2021
  4. sơn phạm 20/10/2021
  5. Quang Vo 20/10/2021
  6. Nhân Nguyễn Xuân 20/10/2021
  7. Huy Lê Quang 20/10/2021
  8. Xuan Bui 20/10/2021
  9. English for Kids 20/10/2021
  10. English for Kids 20/10/2021
  11. Thức Nguyễn 20/10/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"