Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tiệm Móng Tay/Nail Salon/Nail English Vocabulary

Published on 30/05/2021

Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tiệm Móng Tay/Nail Salon/Nail English Vocabulary

Chi tiết video về từ vựng tiếng anh về tiệm nail- tiệm móng tay như sau:
00:30 Part 1: Nail Salon- Tiệm Móng Tay
02:05 Part 2: Nail Tools- Các dụng cụ làm Nail
04:25 Part 3: Nail Polish- Sơn Móng Tay
06:00 Part 4: Nail Shapes- Các Hình Dạng Móng Tay
07:30 Part 5: Decorations- Các kiểu trang trí móng
Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary
https://bitly.com.vn/wdlogb
Youtube channel: English Online
https://bitly.com.vn/0d9zx7


Hình ảnh về Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tiệm Móng Tay/Nail Salon/Nail English Vocabulary


Tag liên quan đến Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Tiệm Móng Tay/Nail Salon/Nail English Vocabulary

từ vựng tiếng anh,từ vựng tiếng Anh về tiệm móng tay,Từ vựng tiếng anh về tiệm nail,từ vựng tiệm nail,nail salon,tiệm nail,các dụng cụ làm nail tiếng anh,Nail English vocabulary,nail vocabulary,English vocabulary,English Online

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. The Phan 30/05/2021
  2. Thục Nguyễn thị 30/05/2021
  3. Tuan Nguyen Duy 30/05/2021
  4. Tiem DANG 30/05/2021
  5. Tuyền Huỳnh 30/05/2021
  6. An Nguyen 30/05/2021
  7. Tin Nguyên 30/05/2021
  8. Quang Hà Triệu 30/05/2021
  9. Quang Hà Triệu 30/05/2021
  10. Quang Hà Triệu 30/05/2021
  11. Quang Hà Triệu 30/05/2021
  12. Quang Hà Triệu 30/05/2021
  13. Hai Nguyen 30/05/2021
  14. Ngân Còii 30/05/2021
  15. Xuân Trươgf Nguyễn 30/05/2021
  16. Tuyen Bui 30/05/2021
  17. Tuyen Bui 30/05/2021
  18. Phương Sàn Ngọc 30/05/2021
  19. Ten Ho 30/05/2021
  20. Phuong Tran 30/05/2021
  21. Nguyet Mai 30/05/2021
  22. Đình Phi Anh Nguyễn 30/05/2021
  23. Hạt Tiêu 30/05/2021
  24. Learn English Easy 30/05/2021
  25. TANVIET TV 30/05/2021
  26. Thúy Diệu 30/05/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"