Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Năm: tháng – các mùa. Year: Months – Seasons

Published on 14/05/2022

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Năm: tháng – các mùa. Year: Months – Seasons

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề.
Trong video có những từ vựng tiếng anh của 12 tháng xếp theo thứ tự các mùa trong năm. Các bạn hãy nghe nhiều lần để phát am chuẩn hơn nhé.

#SEnglish
#hocphatamchuan
#englishpronunciation
#englishflashcards
#englishvocabulary
#seasons
#learnenglish
#Flashcards
#tienganhthieunhi
#Englishlessons
#Englishspeaking
#English
#Englishforkids


Hình ảnh về Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Năm: tháng – các mùa. Year: Months – Seasons


Tag liên quan đến Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Năm: tháng – các mùa. Year: Months – Seasons

từ vựng tiếng anh,learn English,listen English,English conversation,English lessons,s-english,english vocabulary,english flashcards,hoc phat am chuan,học phát âm chuẩn,luyện phát âm,long u,seasons,tiếng anh theo chủ đề,học tiếng anh theo chủ đề,tiếng anh chủ đề năm,tiếng anh chủ đề mùa,tiếng anh chủ đề tháng,tiếng anh miễn phí,tiếng anh online

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"