Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về Thầy Cô và Mái trường (part 2)💐💐 #avynguyen #avygroup #avyenglish

Published on 24/11/2021

Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về Thầy Cô và Mái trường (part 2)💐💐 #avynguyen #avygroup #avyenglish

Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về Thầy Cô và Mái trường (part 2)💐💐

21. Theme /θiːm /: chủ điểm
22. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
23. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
24. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
25. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
26. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
27. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
28. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
29. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
30. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
31. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
32. Pass /pæs /: điểm trung bình
33. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
34. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
35. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
36. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
37. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
38. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
39. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
40. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học

Xem thêm  Langmaster - Từ vựng tiếng Anh về chủ đề TIỀN BẠC [Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu #1]

👉🏻Kính mời Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân yêu đăng ký kênh YouTube Avy Nguyen để theo dõi những clip hay về Tiếng Anh và Phương pháp Học Tiếng Anh hiệu quả ạ.
Ngoài ra, khi Like, share và đăng ký kênh Youtube của Avy, Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em sẽ có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.
Trân trọng. 🙏🏻🙏🏻😘😘

=======❤️🍀🎁❤️🍀🎁❤️🍀🎁=======

Hello there everyone! 💕

#AvyNguyen

Don’t forget to THUMBS UP & SUBSCRIBE to my channel!

SUBSCRIBE để có video mới của Avy:
https://youtube.com/channel/UCmfszSeFPBxDopfFXU96UmQ
—————
☎️ 0929406239 (Zalo)
✨FB: https://www.facebook.com/avynguyen199


Hình ảnh về Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về Thầy Cô và Mái trường (part 2)💐💐 #avynguyen #avygroup #avyenglish


Tag liên quan đến Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về Thầy Cô và Mái trường (part 2)💐💐 #avynguyen #avygroup #avyenglish

từ vựng tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"