Từ vựng tiếng anh các động vật dưới nước/Animal in English/English Online

Published on 29/06/2021

Từ vựng tiếng anh các động vật dưới nước/Animal in English/English Online

Từ vựng tiếng anh chủ đề các động vật dưới nước/Underwater Animal
Chi tiết video như sau:
00:25 : Part 1: Underwater creatures- Các sinh vật dưới nước
04:15 :Part 2: salt-water fishes- Cá loài cá nước mặn
07:05 :Part 3: freshwater fishes-Cá loại các nước ngọt
Chúc các bạn học tốt và thành công.
Animal-1:

Animal-2:

Animal-3:

Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary
https://bitly.com.vn/wdlogb
Youtube channel: English Online
https://bitly.com.vn/0d9zx7


Hình ảnh về Từ vựng tiếng anh các động vật dưới nước/Animal in English/English Online


Tag liên quan đến Từ vựng tiếng anh các động vật dưới nước/Animal in English/English Online

từ vựng tiếng anh,từ vựng động vật tiếng anh,tiếng anh động vật,học tiếng anh chủ đề động vật,động vật dưới nước trong tiếng anh,từ vựng động vật dưới nước,tên các con vật dưới nước,động vật dưới nước tiếng anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Anh Hao 29/06/2021
  2. Phạm Trang 29/06/2021
  3. Lieu Nguyen Thi 29/06/2021
  4. Tieu Nguyen 29/06/2021
  5. Tamhungvt Nguyen 29/06/2021
  6. hà hoàng 29/06/2021
  7. Chấn Phong Tô 29/06/2021
  8. Nguyễn Lĩnh 29/06/2021
  9. phi 988 29/06/2021
  10. Dũng Bùi 29/06/2021
  11. Dũng Bùi 29/06/2021
  12. Dũng Bùi 29/06/2021
  13. Đức Linh Lê 29/06/2021
  14. Đức Linh Lê 29/06/2021
  15. Ba Phamthang 29/06/2021
  16. Huong An Phan Thi 29/06/2021
  17. Hai Hoang Minh 29/06/2021
  18. Hai Hoang Minh 29/06/2021
  19. Nhi Nguyen 29/06/2021
  20. Katie Slimey 29/06/2021
  21. Lilyy Mary 29/06/2021
  22. Thanh sơn Phạm 29/06/2021
  23. Thanh sơn Phạm 29/06/2021
  24. ThanhDong HaiDuong 29/06/2021
  25. Hậu Đình 29/06/2021
  26. Nhi Thuc 29/06/2021
  27. Cute 29/06/2021
  28. Thuý Võ 29/06/2021
  29. Toan Le 29/06/2021
  30. Hieu Tran 29/06/2021
  31. thịnh idol 29/06/2021
  32. Nhuan Hoang 29/06/2021
  33. Hương Nguyễn 29/06/2021
  34. dong van 29/06/2021
  35. bình lê thị 29/06/2021
  36. bình lê thị 29/06/2021
  37. LBG MASTER 29/06/2021
  38. Hien Nguyen 29/06/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"