Từ Vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 4. MUSIC AND ARTS

Published on 15/11/2021

Từ Vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 4. MUSIC AND ARTS

1. anthem (n) /ˈænθəm/ quốc ca
2. atmosphere (n) /ˈætməsfɪər/ không khí, môi trường
3. compose (v) /kəmˈpəʊz/ soạn, biên soạn


Hình ảnh về Từ Vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 4. MUSIC AND ARTS


Tag liên quan đến Từ Vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 4. MUSIC AND ARTS

từ vựng tiếng anh,English,Tiếng Anh,Học Tiếng Anh,Thực hành tiếng anh,Luyện nghe tiếng anh,Tiếng anh giao tiếp,Tiếng anh giao tiếp hàng ngày,Học từ vựng tiếng anh,Từ vựng tiếng anh theo chủ đề,Người Việt học Tiếng Anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"