Từ vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 2

Published on 24/10/2021

Từ vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 2

1. allergy (n) /ˈælədʒi/ dị ứng
2. calorie (n) /ˈkæləri/ calo
3. compound (n) /ˈkɒmpaʊnd/ ghép, phức
4. concentrate (v) /ˈkɒnsəntreɪt/ tập trung
5. conjunction (n) /kənˈdʒʌŋkʃən/ liên từHình ảnh về Từ vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 2


Tag liên quan đến Từ vựng Tiếng Anh 7 thí điểm – Unit 2

từ vựng tiếng anh,English,Tiếng Anh,Học Tiếng Anh,Thực hành tiếng anh,Luyện nghe tiếng anh,Tiếng anh giao tiếp,Tiếng anh giao tiếp hàng ngày,Học từ vựng tiếng anh,Từ vựng tiếng anh theo chủ đề,Người Việt học Tiếng Anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"