[TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU] BÀI 10 (P2): NGỮ PHÁP 에서 오다 VÀ 지만/하지만

Published on 04/09/2021

[TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU] BÀI 10 (P2): NGỮ PHÁP 에서 오다 VÀ 지만/하지만

Ở clip này chúng ta cùng nhau học cách nói
+ Đến từ đâu đó: 에서 오다
+Nhưng mà: 지만/ 하지만
Bài học được dạy theo giáo trình Seoul 1
.
Contact:
Instagram: phnhatha
Instagram: hoctienghanthuvi
.
#hoctienghan #họctiếnghàn


Hình ảnh về [TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU] BÀI 10 (P2): NGỮ PHÁP 에서 오다 VÀ 지만/하지만


Tag liên quan đến [TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU] BÀI 10 (P2): NGỮ PHÁP 에서 오다 VÀ 지만/하지만

ngữ pháp tiếng anh,hoctienghan

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
[TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU] BÀI 10 (P2): NGỮ PHÁP 에서 오다 VÀ 지만/하지만
"No Thanks. Please Close This Box!"