[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ

Published on 05/07/2021

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ

Cấu trúc No sooner…than… chi tiết hóa như sau:
No sooner + had + S1 + Vp2 + than + S2 + Ved.
* Cấu trúc này để nhấn mạnh những việc xảy ra trong Quá khứ, việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau – cả 2 việc này xảy ra liên tiếp nhau trong Quá khứ.
Trong cấu trúc này thì quan trọng nhất là Mệnh đề với No sooner diễn tả hành động xảy ra trước, nên nó là đảo ngữ của thì Quá khứ hoàn thành.
Mệnh đề sau than diễn tả việc xảy ra sau, và đi với Quá khứ đơn.
No sooner had I received her call than I left for her place. – Ngay sau khi tôi nhận được điện thoại của cô ấy, tôi đến chỗ cô ấy luôn
Nhận điện thoại trước – Đến sau
No sooner had I gotten my bags unpacked than I realized that my camera was missing.
Ngay khi mấy cái túi của tôi bị mở ra, tôi nhận ra là cái máy ảnh của mình đã biến mất.

– Sự gắn bó của No sooner….than… với Quá khứ hoàn thành/Quá khứ đơn
Có thể nói chúng là mỗi quan hệ tương đương, một phiên bản khác của bài tập chia động từ với Quá khứ hoàn thành và Quá khứ đơn.
I had just arrived home when she came
– No sooner had I arrived than she came.

Xem thêm  Thành ngữ tiếng Anh - "At the drop of a hat" - #25

– www.thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/THI-TI%E1%BA%BENG-ANH-107497154279772

– #thitienganh
– #mup
– #chaumup
– #ngữ_pháp
– #từ_vựng
– #phrasal_verb
– #idioms


Hình ảnh về [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ


Tag liên quan đến [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ

thành ngữ tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: No sooner…than…: Đảo ngữ
"No Thanks. Please Close This Box!"