[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia

Published on 02/07/2021

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia

Cả 3 cấu trúc này đều là:
Bởi vì cái gì
Chúng đều theo sau là một Danh từ, Cụm danh từ, danh động từ.
Because of bad weather, we stay at home.
In the light of our expansion, we need to hire more staff
In view of crisis, they cancel the plan.
– www.thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/THI-TI%E1%BA%BENG-ANH-107497154279772

– #thitienganh
– #mup
– #chaumup
– #ngữ_pháp
– #từ_vựng
– #phrasal_verb
– #idioms


Hình ảnh về [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia


Tag liên quan đến [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: In the light/Because/In view+of Sth: Bởi vì thế này, bởi vì thế kia
"No Thanks. Please Close This Box!"