[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ – Inversion

Published on 02/07/2021

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ – Inversion

[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ – Inversion

Câu đảo ngữ là một dạng câu dùng để nhất mạnh ý của người viết.
Nó chủ yếu có mặt trong văn viết.
Cấu trúc để tạo nên câu Đảo ngữ thường đi theo thứ tự như sau
[Trạng từ hay Cụm từ có ý phủ định] + [Động từ hoặc Trợ động từ] + [Chủ ngữ]
Chính vì nó đi ngược với cấu trúc bình thường là Chủ ngữ + Động từ nên nó làm người ta chú ý hơn đến mình
Bài này thì đơn giản dùng Đảo ngữ với Never/Rarely/Seldom đã nhé
I have never been serious in my life.
Đảo ngữ với Never thành:
Never have I been serious in my life.
– www.thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/THI-TI%E1%BA%BENG-ANH-107497154279772

– #thitienganh
– #mup
– #chaumup
– #ngữ_pháp
– #từ_vựng
– #phrasal_verb
– #idioms


Hình ảnh về [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ – Inversion


Tag liên quan đến [Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ – Inversion

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
[Tiếng Anh THCS, THPT] Ngữ pháp: Câu đảo ngữ - Inversion
"No Thanks. Please Close This Box!"