[Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING – KHÁC ĐẤY NHÉ^^

Published on 22/11/2021

[Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING – KHÁC ĐẤY NHÉ^^

[Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING
– KHÁC ĐẤY NHÉ
FOR + NOUN trong phần chỉ mục đích là nói đến Ý định, Mục đích của con người
I go to the supermarket for milk – Mục đích đến siêu thị và vì sữa
She does it for fun – Cô ấy làm vì vui thôi mà
FOR + DOING trong phần chỉ mục đích lại nói đến Công năng, Công dụng của một thứ
The headphones are for listening to music – Tai nghe dùng để nghe nhạc
This knife is for cutting – Cái con dao này dùng để thái
Đại khái là như thế và còn hơn thế ^^
Xem vid để cho rõ ràng hơn nhé
– www.thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/thitienganh.vn
– https://www.facebook.com/THI-TI%E1%BA%BENG-ANH-107497154279772
– #thitienganh
– #mup
– #chaumup
– #ngữ_pháp
– #từ_vựng
– #phrasal_verb
– #idioms
– #idioms


Hình ảnh về [Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING – KHÁC ĐẤY NHÉ^^


Tag liên quan đến [Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING – KHÁC ĐẤY NHÉ^^

phát âm tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. 07.Nguyễn Ngọc Ánh 22/11/2021

Enjoyed this video?
[Tiếng Anh THCS, THPT] CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH – FOR + NOUN v.s. FOR + VING - KHÁC ĐẤY NHÉ^^
"No Thanks. Please Close This Box!"