TIẾNG ANH LỚP 6 (Student's Book – I Learn Smart World) – Unit 4. Festivals and Free Time – Lesson 1

Published on 05/11/2021

TIẾNG ANH LỚP 6 (Student's Book – I Learn Smart World) – Unit 4. Festivals and Free Time – Lesson 1

Các em có thể xem thêm các video Tiếng Anh 6 – I LEARN SMART WORLD khác tại đây.
1. Unit 1 – Home – Lesson 1: https://youtu.be/zXD3qH7miSE
2. Unit 1 – Home – Lesson 2: https://youtu.be/PBo0X0ljkGc
3. Unit 1 – Home – Lesson 3: https://youtu.be/bZgyiE2-5qY
4. Unit 2 – School – Lesson 1: https://youtu.be/WM9KbDY5qSE
5. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 1: https://youtu.be/oRGa2kMvRKQ
6. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 2: https://youtu.be/ObYnLhKtz8M
7. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 3: https://youtu.be/R6VzHy38Ro8
8. Unit 2 – School – Lesson 2: https://youtu.be/pjoAAxLOqM0
9. Unit 2 – School – Lesson 3: https://youtu.be/kgdb8XCNLlk
10. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 1: https://youtu.be/Q-fNduV30AI
11. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 2: https://youtu.be/-vjWoA7uz_U
12. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 3: https://youtu.be/MEKUrn2VBRk
13. Unit 3 – Friends – Lesson 1: https://youtu.be/Gpxj6II6k8g
14. Unit 3 – Friends – Lesson 2: https://youtu.be/DRxe8oj4VSQ
15. Unit 1. Home – Review (Page 86 – 87) : https://youtu.be/kwC8BW_tgWg
16. Unit 2. School – Review (Page 88 – 89) : https://youtu.be/iD6znTv9kRU
17. Unit 3 – Friends – Lesson 3 (Page 28 – 29): https://youtu.be/sszrBakGzIY
18. Unit 3 – Friends – Review (Page 90 – 91): https://youtu.be/sszrBakGzIY
19. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 1 (Page 14 – 15): https://youtu.be/nUrUtZODur4
20. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 2 (Page 16 – 17) : https://youtu.be/gLXuWh_LMrE
21. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 3 (Page 18 – 19) : https://youtu.be/-tkK8lQGdqQ
22. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 1 (Page 30 – 32): https://youtu.be/b4U4TFepSuI
23. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 2 (Page 33 – 35): https://youtu.be/BdHfNC2tCt8
24. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 3 (Page 36 – 37): https://youtu.be/haxwGGmUDjY
25. Unit 4 – (Workbook) – Festivals and Free Time – Lesson 1 (Page 20 – 21): https://youtu.be/gkHptNYNSnI
26. Unit 4 – (Workbook) – Festivals and Free Time – Lesson 2 (Page 22 – 23): https://youtu.be/t0ErqswEZfs

Xem thêm  Từ vựng học kỳ 1(SGK) - Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Kênh @Thầy An chúc các em học tốt nhé!


Hình ảnh về TIẾNG ANH LỚP 6 (Student's Book – I Learn Smart World) – Unit 4. Festivals and Free Time – Lesson 1


Tag liên quan đến TIẾNG ANH LỚP 6 (Student's Book – I Learn Smart World) – Unit 4. Festivals and Free Time – Lesson 1

thành ngữ tiếng anh,Thầy an

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Lam Đinh 05/11/2021
  2. Tuyền Nguyễn 05/11/2021
  3. Thi Dang 05/11/2021
  4. Hoàng Tử Laplace M -Vùng Đất Gió 05/11/2021
  5. Đồng Hoàng 05/11/2021
  6. Phong Minh 05/11/2021
  7. ngọc khánh lê 05/11/2021
  8. Hằng Trần 05/11/2021
  9. Ngân Nông Thị 05/11/2021
  10. Thanh Bùi Thị 05/11/2021
  11. Minh Trương 05/11/2021
  12. huy nguyễn 05/11/2021
  13. Văn thực Trần 05/11/2021
  14. kiên phan 05/11/2021
  15. Phuong Phuong 05/11/2021
  16. Nhat minh Le 05/11/2021
  17. Nhat minh Le 05/11/2021
  18. Trần Ngãi 05/11/2021
  19. Quang Huy Vũ 05/11/2021
  20. Vinh FF 05/11/2021
  21. Võ Trần Đinh Duy 05/11/2021
  22. ĐIỀN VIÊN 05/11/2021
  23. ĐIỀN VIÊN 05/11/2021
  24. ๖²⁴ʱнυỳин đz︵❣ 05/11/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"