TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI (I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1

Published on 05/11/2021

TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI (I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1

Các em có thể xem thêm các video Tiếng Anh 6 – I LEARN SMART WORLD khác tại đây.
1. Unit 1 – Home – Lesson 1: https://youtu.be/zXD3qH7miSE
2. Unit 1 – Home – Lesson 2: https://youtu.be/PBo0X0ljkGc
3. Unit 1 – Home – Lesson 3: https://youtu.be/bZgyiE2-5qY
4. Unit 2 – School – Lesson 1: https://youtu.be/WM9KbDY5qSE
5. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 1: https://youtu.be/oRGa2kMvRKQ
6. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 2: https://youtu.be/ObYnLhKtz8M
7. Unit 1 (Workbook) – Home – Lesson 3: https://youtu.be/R6VzHy38Ro8
8. Unit 2 – School – Lesson 2: https://youtu.be/pjoAAxLOqM0
9. Unit 2 – School – Lesson 3: https://youtu.be/kgdb8XCNLlk
10. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 1: https://youtu.be/Q-fNduV30AI
11. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 2: https://youtu.be/-vjWoA7uz_U
12. Unit 2 (Workbook) – School – Lesson 3: https://youtu.be/MEKUrn2VBRk
13. Unit 3 – Friends – Lesson 1: https://youtu.be/Gpxj6II6k8g
14. Unit 3 – Friends – Lesson 2: https://youtu.be/DRxe8oj4VSQ
15. Unit 1. Home – Review (Page 86 – 87) : https://youtu.be/kwC8BW_tgWg
16. Unit 2. School – Review (Page 88 – 89) : https://youtu.be/iD6znTv9kRU
17. Unit 3 – Friends – Lesson 3 (Page 28 – 29): https://youtu.be/sszrBakGzIY
18. Unit 3 – Friends – Review (Page 90 – 91): https://youtu.be/sszrBakGzIY
19. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 1 (Page 14 – 15): https://youtu.be/nUrUtZODur4
20. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 2 (Page 16 – 17) : https://youtu.be/gLXuWh_LMrE
21. Unit 3 (Workbook) – Friends – Lesson 3 (Page 18 – 19) : https://youtu.be/-tkK8lQGdqQ
22. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 1 (Page 30 – 32): https://youtu.be/b4U4TFepSuI
23. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 2 (Page 33 – 35): https://youtu.be/BdHfNC2tCt8
24. Unit 4 – Festivals and Free Time – Lesson 3 (Page 36 – 37): https://youtu.be/haxwGGmUDjY
25. Unit 4 – (Workbook) – Festivals and Free Time – Lesson 1 (Page 20 – 21): https://youtu.be/gkHptNYNSnI
26. Unit 4 – (Workbook) – Festivals and Free Time – Lesson 2 (Page 22 – 23): https://youtu.be/t0ErqswEZfs

Xem thêm  Từ vựng tiếng Anh căn bản 7#shorts

Kênh @Thầy An chúc các em học tốt nhé!


Hình ảnh về TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI (I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1


Tag liên quan đến TIẾNG ANH LỚP 6 MỚI (I Learn Smart World) – Unit 3. FRIENDS – Lesson 1

từ vựng tiếng anh,Thầy an

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Nguyễn Hồng Nhung 05/11/2021
  2. Nguyễn lê Hoàng Duy 6d 05/11/2021
  3. Lê văn Bảo Khang 6/6 05/11/2021
  4. Lê văn Bảo Khang 6/6 05/11/2021
  5. Lê văn Bảo Khang 6/6 05/11/2021
  6. Rhggh Fhg 05/11/2021
  7. Rhggh Fhg 05/11/2021
  8. Ngân Nông Thị 05/11/2021
  9. Huy Phú Huỳnh 05/11/2021
  10. 🌸 moon light 🌸 05/11/2021
  11. Minh Khang Đỗ 05/11/2021
  12. Phát Nguyễn văn 05/11/2021
  13. Phát Nguyễn văn 05/11/2021
  14. gấu trúc thân thiện 05/11/2021
  15. gấu trúc thân thiện 05/11/2021
  16. Đổ Trần Bá Nhật 6B 05/11/2021
  17. vương vinh vững nguyễn 05/11/2021
  18. Thiên Nga Nguyễn thị 05/11/2021
  19. meo nguyễn 2083 05/11/2021
  20. DONNA🍑 05/11/2021
  21. Mai Ngọc 05/11/2021
  22. Quỳnh Thanh 05/11/2021
  23. Quỳnh Thanh 05/11/2021
  24. con cái nịt 05/11/2021
  25. Zagi Nie 05/11/2021
  26. Luyen Nguyen 05/11/2021
  27. Ngọc Hùng Trịnh 05/11/2021
  28. Tuan Nguyen 05/11/2021
  29. Hoàng Hiếu Nguyễn 05/11/2021
  30. Diem Anh Nguyen thi 05/11/2021
  31. Tùng Nguyễn 05/11/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"