TIẾNG ANH LỚP 6 – (GLOBAL SUCCESS) – UNIT 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 2

Published on 15/08/2021

TIẾNG ANH LỚP 6 – (GLOBAL SUCCESS) – UNIT 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 2

Các em có thể xem thêm các video khác tại đây nhé!
1. Unit 1 – Từ vựng – Môn học: https://youtu.be/Rdi7KuMJzUs
2. Unit 1 – Từ vựng chung: https://youtu.be/Yu4CEZDgjyQ
3. Unit 1 – Từ vựng – Dụng cụ học tập: https://youtu.be/_jDwCHzin6A
4. Unit 1 – Từ vựng – Sport: https://youtu.be/RWUGLLpT7EQ
5. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – GETTING STARTED: https://youtu.be/Oi-zARKxpzw
6. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/ONo1YQlw90Y
7. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – A CLOSER LOOK 2 : https://youtu.be/oWFouHggU_o
8. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – COMMUNICATION: https://youtu.be/hR7YQi80HeY
9. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – SKILLS 1: https://youtu.be/wyV6x-lZCzM
10. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – SKILLS 2 : https://youtu.be/lke3YMn45II
11. Unit 1 – MY NEW SCHOOL – LOOKING BACK: https://youtu.be/Ba6fPFfG260
12. SÁCH BÀI TẬP – Unit 1 – MY NEW SCHOOL: https://youtu.be/UbWMDzMnJzY
12. Unit 2 – MY HOUSE – GETTING STARTED: https://youtu.be/AWDROTNzO_s
13. Unit 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 1: https://youtu.be/JbFEZu163II
14. Unit 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 2: https://youtu.be/ZXVlJ6TwfR8
15. Unit 2 – MY HOUSE – COMMUNICATION: https://youtu.be/3rh_WydC4F8

Thầy An chúc các em sức khỏe và học thật tốt.
LOVE YOU !

Xem thêm  Ngữ pháp tiếng anh - Tính từ bài 6

Hình ảnh về TIẾNG ANH LỚP 6 – (GLOBAL SUCCESS) – UNIT 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 2


Tag liên quan đến TIẾNG ANH LỚP 6 – (GLOBAL SUCCESS) – UNIT 2 – MY HOUSE – A CLOSER LOOK 2

ngữ pháp tiếng anh,Thầy an

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. TUNG XUYEN 15/08/2021
    2. NTNguyên Gaming 15/08/2021
    3. TUNG XUYEN 15/08/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"