Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022. Starter Từ vừng, ngữ pháp, câu truyện và Culture, Phụ Đề Anh Việt.

Published on 18/10/2021

Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022. Starter Từ vừng, ngữ pháp, câu truyện và Culture, Phụ Đề Anh Việt.

Link đã Phụ Đề: Trọn bộ sách
Starter Hello https://youtu.be/HCUTMRvWdJM
Unit 1 https://youtu.be/_xz6xgERDgQ
Unit 2 https://youtu.be/7kl340VI5AY
Unit 3 https://youtu.be/38wY1Xhd3cU
Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022
Family and Friends national Edition. Phụ Đề Anh Việt
Từ vựng, ngữ pháp, câu truyện, và Culture
Starter https://youtu.be/xB74-nGCXow
Unit 1 https://youtu.be/_FzFGvFTnXc
Unit 2 https://youtu.be/oyg8x3Vo4gQ
Unit 3 https://youtu.be/MRjpjok_NWY

Trọn Bộ Câu Truyện Phụ Đề Anh việt. https://youtu.be/pmiTBX5dG68
Danh sách các bài chỉ phụ đề câu truyện phụ đề:
Tiếng Anh Lớp 2. Full: https://youtu.be/q_9uzrkqsPE
Family and Friends National Edition.
Starter Hello! trang 4: https://youtu.be/fMwbY0peBbY
Unit 1 Is this your mom? trang 10: https://youtu.be/7EBCRg60OdU
Unit 2 He’s happy! trang 16: https://youtu.be/uTAAYbAndjo
Unit 3 Are these his pants? trang 22
: https://youtu.be/-LngHcTbrRs
Fluency Time! 1 trang 28: https://youtu.be/O_plbF8634c
Unit 4 I go to school by bus trang 30: https://youtu.be/6AlDPhGvKxo
Unit 5 Where’s the ball? trang 36: https://youtu.be/1GKmUlWmw6k
Unit 6 Where’s Grandma? trang 42: https://youtu.be/3M-vFfsS188
Fluency Time! 2 trang 48 : https://youtu.be/CRXsiVHFC1I

Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022.
Family and Friends National Edition.
Starter Hello! and Cuiture
Từ vựng và câu có kèm song ngữ.
Starter Hello! trang 4
Lesson 1 Colors: orange, pink, brown, purple
Lesson 2 How old are you? (I’m six.) I like (purple).
Lesson 3 apple, bat, tub, cat, dog, bird, egg, fig, leaf
Extra
language: (The bird) is in (the tub). (The bird) is on (the leaf).
Lesson 4 Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Lesson 5 goat dog, hat, ink, jelly, kite, yak, lion, ill, mom
Extra
language: Mom says, “Look!”.
Lesson 6 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, little, big
CUlture Countries and Flags Viet Nam, Korea, the U.S.A., Thailand, Switzerland
Review: I’m from Viet Nam.
Tiếng Anh Lớp 2. Full: https://youtu.be/q_9uzrkqsPE
Family and Friends National Edition.
Starter Hello! trang 4: https://youtu.be/fMwbY0peBbY
Unit 1 Is this your mom? trang 10: https://youtu.be/7EBCRg60OdU
Unit 2 He’s happy! trang 16: https://youtu.be/uTAAYbAndjo
Unit 3 Are these his pants? trang 22
: https://youtu.be/-LngHcTbrRs
Fluency Time! 1 trang 28: https://youtu.be/O_plbF8634c
Unit 4 I go to school by bus trang 30: https://youtu.be/6AlDPhGvKxo
Unit 5 Where’s the ball? trang 36: https://youtu.be/1GKmUlWmw6k
Unit 6 Where’s Grandma? trang 42: https://youtu.be/3M-vFfsS188
Fluency Time! 2 trang 48
: https://youtu.be/CRXsiVHFC1I

Xem thêm  Ngữ pháp cơ bản – Bài 6B – Bài tập Liên từ - Giới từ – Dành cho người mất gốc tiếng Anh

http://mangoanimate.com
#SEnglish
#tienganhlop2
#Starter
#madewithmangoanimate
#familyandfriendsnationaledition
#familyandfriends
#tronbosach
#tienganhthieunhi
#Englishlessons
#Englishspeaking
#English
#countryandflag
#Englishforkids


Hình ảnh về Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022. Starter Từ vừng, ngữ pháp, câu truyện và Culture, Phụ Đề Anh Việt.


Tag liên quan đến Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021 – 2022. Starter Từ vừng, ngữ pháp, câu truyện và Culture, Phụ Đề Anh Việt.

ngữ pháp tiếng anh,tiếng anh lớp 2,tiếng anh cho trẻ lớp 2,tiếng anh cho bé lớp 2,sách tiếng anh lớp 2,tiếng anh thiếu nhi,tiếng anh cho trẻ,family and friends national edition,S-English,s-english,S English,ngữ pháp tiếng anh,cấu trúc câu tiếng anh,everybody up 1,English Grammar,English lessons,English for kids,English,learn English,listen English,English conversation,how to learn english,Cuiture,how old are you,age,like,adjective

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"