Tiếng Anh Lớp 1. Trọn bộ câu truyện và từ vựng. Family and Friends 1 National Edition. Phụ Đề.

Published on 04/07/2021

Tiếng Anh Lớp 1. Trọn bộ câu truyện và từ vựng. Family and Friends 1 National Edition. Phụ Đề.

Family and Friends 1 National Edition.
Nhấp vào đây để đến bài bạn cần tìm nhé!
0:00:08 Starter
0:01:40 Unit 1 What color is it?
0:03:31 Unit 2 What’s this?
0:05:32 Unit 3 Is it a plane?
0:07:23 Unit 4 They’re bears!
0:09:50 Unit 5 This is my nose!
0:11:14 Unit 6 Lunchtime!
#SEnglish
#tienganhlop12020
#FamilyandFriendsNationalEdition
#familyandfriends
#tienganhthieunhi
#Englishlessons
#Englishspeaking
#English
#Englishforkids


Hình ảnh về Tiếng Anh Lớp 1. Trọn bộ câu truyện và từ vựng. Family and Friends 1 National Edition. Phụ Đề.


Tag liên quan đến Tiếng Anh Lớp 1. Trọn bộ câu truyện và từ vựng. Family and Friends 1 National Edition. Phụ Đề.

từ vựng tiếng anh,Family and Friends 1 National Edition.,English,learn English,listen English,English conversation,English lessons,S-English,how to learn english,Family and Friends National Edition,Tieng anh lop 1

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. PHUONG TRAN HOAI 04/07/2021
  2. PHUONG TRAN HOAI 04/07/2021
  3. Hoang xw9lv Minh Tâm 04/07/2021
  4. Thuỷ Le Thị Thu 04/07/2021
  5. Kiệt Hải 04/07/2021
  6. Lan Nguyên 04/07/2021
  7. S-English 04/07/2021
  8. Đức Hiếu Nguyễn 04/07/2021
  9. Đức Hiếu Nguyễn 04/07/2021
  10. dam tran 04/07/2021
  11. MK English Thầy Mẫn 04/07/2021
  12. dam tran 04/07/2021
  13. phi long trân 04/07/2021
  14. Vanhiep Doan 04/07/2021
  15. Vanhiep Doan 04/07/2021
  16. Rider Flash 04/07/2021
  17. Hung Đo 04/07/2021
  18. Mui Truong 04/07/2021
  19. Anh Tuan 04/07/2021
  20. S-English 04/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"