Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng và phát âm trang thiết bị và ấn phẩm trong buồng lái

Published on 29/07/2021

Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng và phát âm trang thiết bị và ấn phẩm trong buồng lái

học tiếng anh chuyên ngành hàng hải để phát triển kỹ năng giao tiếp trên tàu. tập trung trong video tiếng anh hàng hải hôm nay sẽ là từ vựng và luyện phát âm trang thiết bị trong buồng lái trên tàu. Trong video này, speak english with me giúp các bạn luyện phát âm chuẩn, học từ vựng, và khả năng tư duy và phản xạ bằng tiếng anh trong môi trường làm việc trên tàu của các bạn. Các bạn sẽ được làm quen từ vựng chuyên dụng trong buồng lái trên tàu.
Trong video sẽ bao gồm những đoạn hội thoại trên tàu để các bạn làm quen với kiểu giao tiếp bằng tiếng anh trên tàu và phát triển khả năng tư duy phản xạ bằng tiếng anh.


Hình ảnh về Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng và phát âm trang thiết bị và ấn phẩm trong buồng lái


Tag liên quan đến Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng và phát âm trang thiết bị và ấn phẩm trong buồng lái

phát âm tiếng anh,tiếng anh hàng hải trang thiết bị buồng lái,từ vựng và phát âm trang thiết bị buồng lái,học từ vựng trang thiết bị buồng lái,phát âm từ vựng,phát âm từ vựng tiếng anh,speak english with me,học tiếng anh,học tiếng anh giao tiếp,luyện phát âm tiếng anh,tiếng anh giao tiếp trên tàu,hội thoại tiếng anh hàng hải,tiếng anh giao tiếp hàng hải,tiếng anh giao tiếp,ấn phẩm hàng hải

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Hải Linh Phạm 29/07/2021
  2. nam phamvan 29/07/2021
  3. trang le thi 29/07/2021
  4. Vương võ 29/07/2021
  5. phong hoàng 29/07/2021
  6. Cuộc Sống Trên Tàu 29/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"