Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng phát âm buồng máy, máy điê zen và nồi hơi

Published on 25/07/2021

Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng phát âm buồng máy, máy điê zen và nồi hơi

học tiếng anh hàng hải gồm từ vựng và phát âm các thiết bị trong buồng máy, máy điê zen và nồi hơi. tập trung trong video tiếng anh hàng hải hôm nay sẽ là từ vựng và luyện phát âm trang thiết bị trên tàu. Trong video này, speak english with me giúp các bạn luyện phát âm chuẩn, học từ vựng, và khả năng tư duy và phản xạ bằng tiếng anh trong môi trường làm việc trên tàu của các bạn. Các bạn sẽ được làm quen từ vựng chuyên dụng trên tàu.
Trong video sẽ bao gồm những đoạn hội thoại trên tàu để các bạn làm quen với kiểu giao tiếp bằng tiếng anh trên tàu và phát triển khả năng tư duy phản xạ bằng tiếng anh.


Hình ảnh về Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng phát âm buồng máy, máy điê zen và nồi hơi


Tag liên quan đến Tiếng Anh Hàng Hải | từ vựng phát âm buồng máy, máy điê zen và nồi hơi

phát âm tiếng anh,Tiếng anh hàng Hải từ vựng buồng máy,tiếng anh hàng Hải,Học từ vựng và phát âm buồng máy máy điê zen phân ly dầu và nồi hơi,học từ vựng tiếng anh hàng hải,speak english with me,phát âm tiếng anh,tiếng anh giao tiếp trên tàu,tiếng anh hàng hải chuyên ngành máy,từ vựng tiếng anh trên tàu máy,tiếng anh ngành máy,tiếng anh giao tiếp,tiếng anh trang thiết bị trên tàu

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. dũng cao 25/07/2021
    2. dat cao xuan 25/07/2021
    3. dinh tranvan 25/07/2021
    4. Vương võ 25/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"