[Tiếng Anh 4] Unit 10 – Vocab : Where were you yesterday? | Từ vựng

Published on 24/11/2021

[Tiếng Anh 4] Unit 10 – Vocab : Where were you yesterday? | Từ vựng

Tổng hợp các từ vựng quan trọng của Unit 10: Where were you yesterday?, trong chương trình tiếng Anh 4.
Cùng AW tv luyện đọc, nhớ nhanh nghĩa qua hình ảnh để việc học tiếng Anh được dễ dàng và thú vị hơn, các em nhé!
(0:23) Danh sách từ vựng: on the beach, at home, in the library, at the zoo, return, homework, radio, yesterday, water the flowers, wash the dishes, everyone, dinner.
(2:48) Em tự luyện đọc từ vựng.

Voice recorded & video edited by Vivian AW tv.
Music background by Youtube No Copyright Music.

Special thanks for the No Copyright Images and Videos from friends on Pexels.
https://bit.ly/3HIA0n1, https://bit.ly/3kVNLEO, https://bit.ly/3cALhqW, https://bit.ly/30LagFf, https://bit.ly/3HySm9M, https://bit.ly/3kQOZ4r, https://bit.ly/30JfgKG, https://bit.ly/3nC6XJO, https://bit.ly/3FQmcVR, https://bit.ly/3CCkLIt, https://bit.ly/2Z8kyPz, https://bit.ly/3CEH3Jo, https://bit.ly/3DHVYnB, https://bit.ly/329oK2v.


Hình ảnh về [Tiếng Anh 4] Unit 10 – Vocab : Where were you yesterday? | Từ vựng


Tag liên quan đến [Tiếng Anh 4] Unit 10 – Vocab : Where were you yesterday? | Từ vựng

từ vựng tiếng anh,tiếng anh 4 từ vựng,unit 10 where were you yesterday?

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
[Tiếng Anh 4] Unit 10 - Vocab : Where were you yesterday? | Từ vựng
"No Thanks. Please Close This Box!"