Tiếng Anh 11-Unit 4: Volunteer Work Ngữ pháp Gerund, present participle, perfect gerund, participle

Published on 26/07/2021

Tiếng Anh 11-Unit 4: Volunteer Work Ngữ pháp Gerund, present participle, perfect gerund, participle

Tiếng Anh 11 – Unit 4: Volunteer Work Ngữ phápGerund, present participle, perfect gerund, participle

Đây là ngữ pháp tiếng Anh 11 bài số 4 gồm gerund (danh động từ), present participle (hiện tại phân từ), perfect gerund (danh động từ hoàn thành) và perfect participle (phân từ hoàn thành). Trong phần này giáo viên nói lý thuyết trước và làm các bài tập trong sách giáo khoa sau đó.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009287698584


Hình ảnh về Tiếng Anh 11-Unit 4: Volunteer Work Ngữ pháp Gerund, present participle, perfect gerund, participle


Tag liên quan đến Tiếng Anh 11-Unit 4: Volunteer Work Ngữ pháp Gerund, present participle, perfect gerund, participle

ngữ pháp tiếng anh,Ngữ pháp bài 4 tiếng Anh 11 (Gerund,present participle,perfect gerund,perfect participle),tiếng Anh 11,học tốt tiếng Anh,danh động từ,hiện tại phân từ,hiện tại phân từ hoàn thành,danh động từ hoàn thành,ngữ pháp tiếng anh,english grammar,Ngu phap tieng Anh bai 4,tieng Anh 11 unit 4,hien tai phan tu,danh dong tu,phan tu hoan thanh,danh dong tu hoan thanh,ngu phaptieng Anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Quyện Trần 26/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"