Thì Hiện Tại Hoàn Thành- The Present Perfect

Published on 01/07/2021

Thì Hiện Tại Hoàn Thành- The Present Perfect

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh vì nó có thể diễn tả những hành động sự việc xảy ra trong quá khứ không rõ thời gian hoặc hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài tới hiện tại, hành động vừa mới xảy ra ở hiện tại. Bởi vậy nó gây thách thức với người học ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng video này bao gồm cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu sẻ giúp các bạn nắm rõ hơn thì hiện tại hoàn thành. The present perfect tense is used frequently in English because it can be used to express the action happening in the past as well as the things that have just happened at present, so it makes it hard for people to master the English grammar. I hope this video will help you to understand more about the present perfect tense and improve your English.


Hình ảnh về Thì Hiện Tại Hoàn Thành- The Present Perfect


Tag liên quan đến Thì Hiện Tại Hoàn Thành- The Present Perfect

ngữ pháp tiếng anh,Thì hiện tại hoàn thành,thi hien tai hoan thanh,the present perfect,thì,tenses,tense,grammar,English grammar,ngữ pháp tiếng Anh,ngữ pháp cơ bản

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"