Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)

Published on 30/05/2021

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Tiếng anh Mỹ có một vài cụm từ mà thoạt nghe có vẻ rất đau đớn như thế này:
Bite my tongue
Nghe có vẻ không ổn lắm, như thể khá là đau. Hãy nghe lại một lần nữa nhé.
Trong tiếng anh mỹ, nếu tôi nói là tôi sẽ ‘bite my tongue,’ điều này có nghĩa là tôi sẽ không nói một điều gì đó. Tôi sẽ giữ im lặng. Cụm từ này chỉ nên dùng trong ngữ cảnh thân mật, giữa bạn bè với nhau mà thôi.

Xem thêm  Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Not have a leg to stand on (VOA)

Hình ảnh về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)


Tag liên quan đến Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)

thành ngữ tiếng anh,voa learning english,voa special english,voa learn english,đài voa,voa tiếng việt,voatiengviet,tự học tiếng anh,special english,đài tiếng nói hoa kỳ,luyện nghe nói,học từ vựng,luyện phát âm chuẩn,học tiếng anh,anh ngữ,đặc biệt,listen,listening,speak,speaking,best,luyện tiếng anh,learning,luyện toefl,tin tức,anh ngu dac biet,american,idioms,practice english,ielts,toeic,luyện toeic,voa english,thành ngữ tiếng anh,tiếng anh giao tiếp,anh văn

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Bongchuyen PT 30/05/2021
    2. Hoàng Anh Chi 30/05/2021
    3. Đông Nguyễn Đình 30/05/2021
    4. Chuồn chuồn Ớt 30/05/2021
    5. Đoàn Phạm 30/05/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"