Thành ngữ tiếng Anh thông dụng A day late and a dollar short VOA)

Published on 25/07/2021

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng A day late and a dollar short VOA)

Học thành ngữ tiếng Anh tại VUIHOCTIENGANH.US. Các bài hội thoại và các mẫu câu trong cá tình huống giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao.
Nguồn : VOA


Hình ảnh về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng A day late and a dollar short VOA)


Tag liên quan đến Thành ngữ tiếng Anh thông dụng A day late and a dollar short VOA)

thành ngữ tiếng anh,vuihoctienganh.us

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"