Thành ngữ tiếng Anh: The sky's the limit.

Published on 04/07/2021

Thành ngữ tiếng Anh: The sky's the limit.

The sky’s the limit: Bầu trời là giới hạn. Nghĩa rộng: Không có giới hạn nào; điều gì cũng có thể (there are no limits; anything is possible).

(Hãy nhấn nút Subscribe (Đăng ký) or Share để nhận được những thành ngữ mới, mình cùng học mỗi ngày 1 phút thôi nhé.

(Pls click the Subscribe button or Share to receive the new videos in this series.)
Thanks so much for your support.


Hình ảnh về Thành ngữ tiếng Anh: The sky's the limit.


Tag liên quan đến Thành ngữ tiếng Anh: The sky's the limit.

thành ngữ tiếng anh,thanh ngu,tieng anh,english,giao tiep,in a minute,the sky,the limit,cho nguoi moi bat dau

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"