Thành ngữ tiếng Anh: Cross that bridge when you come to it.

Published on 30/06/2021

Thành ngữ tiếng Anh: Cross that bridge when you come to it.

Cross that bridge when you come to it: Nghĩa đen là khi tới cầu thì sẽ qua cầu. Vì thế, nghĩa bóng là giải quyết một vấn đề khi nó xảy ra, chứ không tính trước, hay đơn giản hơn là: tùy cơ ứng biến.


Hình ảnh về Thành ngữ tiếng Anh: Cross that bridge when you come to it.


Tag liên quan đến Thành ngữ tiếng Anh: Cross that bridge when you come to it.

thành ngữ tiếng anh,thành ngữ,tiếng anh,thông dụng,english in a minute

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"