Subordinating Conjunction – Liên Từ Phụ Thuộc – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Câu phức

Published on 26/12/2021

Subordinating Conjunction – Liên Từ Phụ Thuộc – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Câu phức

Subordinating Conjunction, hay còn gọi là Liên Từ Phụ Thuộc, là thứ giúp bạn có được câu phức. Khi chúng ta dùng Liên Từ này kết hợp với 2 mệnh đề lại với nhau. Chúng ta sẽ có câu phức với Subordinating Clause. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu:

Subordinating Conjunctions là gì?
Danh sách những Liên Từ Phụ Thuộc: Liệt Kê và Phân Tích

Trước khi bắt đầu tiếp, thầy muốn nhắc rằng đây điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao. Thành ra nó sẽ hơi… khó nhé!

Các bạn vui lòng xem bài viết đây đủ ở đây vì trong đây ghi được 5000 từ thôi heh heh.

Subordinating Conjunction

Liên Từ Phụ Thuộc là gì?
Cái tên của nó cũng cho chúng ta thấy nhiều rồi nhỉ? Chúng là liên từ, vậy chúng sẽ có nhiệm vụ nối. Cụ thể hơn, liên từ phụ thuộc sẽ

Nối hai mệnh đề lại với nhau và tạo thành câu phức.
E.g.
I don’t like English because it is difficult.

Một điều cần lưu ý khi sử dụng liên từ phụ thuộc. Nhớ rằng “phụ thuộc” nghĩa là nó “cần một ai đó đứng cùng”. Một mệnh đề phụ thuộc (subordinating clause, tạo ra từ một mệnh đề kết hợp với Subordinating Conjunction) không thể đứng một mình. Nó
Cần Kết Hợp Với Một Mệnh Đề Độc Lập
Ví dụ về một số câu không hoàn chỉnh khi sử dụng Subordinating Conjunctions:
Because she likes you (KHÔNG hoàn chỉnh).
Sửa thành: She gets mad at you because she likes you.
Although nobody came (KHÔNG hoàn chỉnh).
Sửa thành: Although nobody came, he still felt calm.
Tổng Hợp Subordinating Conjunction

Xem thêm  Ngữ pháp tiếng Anh - cấu tạo từ tiết 2

Danh sách này khá dài vì nó là tổng hợp tất cả những từ mà thầy biết CHẮC CHẮN là Subordinating Conjunctions. Các bạn có thể nhìn hình ở dưới kết hợp với việc theo dõi video để hiểu về nghĩa nhé!

Người ta chia Subordinating Conjunctions thành 6 loại. Gồm:
Time – Thời Gian
Trong mục này gồm 13 từ:

Before: 03:00
Trước khi:
I saw her (xảy ra trước) BEFORE you saw her (xảy ra sau).

After: 03:00
Sau khi:
I saw her (xảy ra sau) AFTER you saw her (xảy ra trước).

Lưu ý rằng AFTER và BEFORE vừa là Subordinating Conjunctions (nối mệnh đề) vừa là giới từ (nối danh từ). Cho nên đôi lúc bạn sẽ thấy sau nó là mệnh đề (có subject – verb). Đôi lúc là Noun / Verb-ing:

You need to do this BEFORE Monday (preposition).
You need to do this BEFORE mom gets home (subordinating conjunction).

When: 03:50
Khi:
When I get home (tại lúc này), my friends call me (xảy ra sau/gần như ngay khi).

Whenever 03:56
Mỗi khi:
Whenever I get home (điều kiện), my mom asks me about my days (thứ xảy ra).

As: 04:09
Khi:
As I feel hungry (tại lúc này), I go to the kitchen (xảy ra sau/gần như ngay khi).

As còn mang nghĩa là “trong khi / trong khoảng thời gian này”:
As she was leaving (trong khoảng thời gian này), a message arrived (diễn ra trong khoảng thời gian trên).

Once: 04:15
Kể Từ Lúc (gần giống after):
Once I get a job (lúc này), everything will be fine (xảy ra sau lúc phía trên).

Xem thêm  cấu trúc make sb V // HỌC TIẾNG ANH qua phim : Ở NHÀ MỘT MÌNH

By the time: 04:50
Cho tới lúc:
By the time I got the news (xảy ra sau), everybody had already known about this (xảy ra trước).

Lưu ý là khi các bạn dùng By the time thì THƯỜNG, ở vế xảy ra trước sẽ có thì HOÀN THÀNH. Có thể là Hiện Tại Hoàn Thành, có thể là Quá Khứ Hoàn Thành, có thể là Tương Lai Hoàn Thành.

As soon as: 05:10
Ngay khi:
As soon as he comes (xảy ra trước), everybody leaves (xảy ra gần như ngay lập tức sau đó).
Till – Until: 05:19
Cho tới khi:
Till she comes, everybody feels comfortable.
(mọi người cảm thấy thoải mái, cô ta đến thì không thấy thoải mái nữa).

Ở đây các bạn lưu ý rằng người ta sẽ dùng TILL trong văn nói nhiều. Trong khi văn viết lại có xu hướng ưu tiên UNTIL (một chữ L nha! Đừng lộn)!

While – Whilst – Whereas: 06:05
Trong khi:
While she is doing homework, everybody else is watching TV (hai việc xảy ra cùng lúc).

Các bạn lưu ý rằng WHILST và WHEREAS formal hơn WHILE. Vì vậy, người ta dùng Whilst và Whereas trong ngữ cảnh có phần trịnh trọng.
————————
Hướng Dẫn Các Lộ Trình Học Tiếng Anh:
https://youtu.be/yMuv6H6KQwQ
————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_Giao Tiếp Tiếng Anh
https://bit.ly/giaotieptienganh-theochude
_English Vocabulary:
http://bit.ly/englishvocabularylearningenglishm
_Ngữ Pháp Tiếng Anh:
https://bit.ly/englishgrammar-learningenglishm
_Tự học IELTS:
https://bit.ly/tu-hoc-ielts-online-youtube
————————
Contact Us:
_Website: https://learningenglishm.com
_Facebook: https://www.facebook.com/learningenglishm
_Youtube: http://bit.ly/youtubetuhocielts
———————
#grammar #subordinatingconjunction #complexsentence

Xem thêm  Thì Tương Lai Đơn - Thì Tương Lai Gần Đầy Đủ Nhất | Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh| Ms Hoa Giao Tiếp

Hình ảnh về Subordinating Conjunction – Liên Từ Phụ Thuộc – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Câu phức


Tag liên quan đến Subordinating Conjunction – Liên Từ Phụ Thuộc – Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Câu phức

ngữ pháp tiếng anh,english,learn english,học tiếng Anh,Tự học tiếng Anh,IELTS

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Learning EnglishM 26/12/2021
    2. hoàng linh lê 26/12/2021
    3. hoàng linh lê 26/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"