Subordinating Clause – Câu Phức trong tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh

Published on 29/06/2021

Subordinating Clause – Câu Phức trong tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh

Làm sao để diễn đạt ý tưởng trong giao tiếp được trôi chảy hơn? Tăng điểm trong IELTS Writing như thế nào? Chúng ta cùng khám phá một điểm ngữ pháp khá đơn giản nhưng lại hiệu quả không ngờ nhé! Nào cùng xem Subordinating Clause.
——————————————
Tóm tắt video
Trong video này các bạn sẽ cùng khám phá hai nội dung
_Subordinating Conjunction là gì?
_Subordinating Clause là gì?
_Sử dụng Subordinating Clause như thế nào.
——————————————
Download tài liệu về Subordinating Clause cũng như bài viết đầy đủ:

Subordinating Clause – Câu Phức – Ngữ Pháp Tiếng Anh


——————————————
Nếu bạn hứng thú với chủ đề ngữ pháp, hãy thử khám phá:

Exhaustive English Grammar


——————————————
Cảm ơn bạn đã xem video này, hãy kết nối với LearningEnglishM qua:
_Facebook: https://www.facebook.com/learningenglishm
_Youtube: http://bit.ly/youtubetuhocielts
_Website: https://learningenglishm.com
——————————————
Chúc các bạn tiến bộ trong giao tiếp cũng như tăng điểm Grammatical Range và Accuracy trong IELTS Writing.
——————————————
Complex Sentence
Vì mục đích của bài viết này, chúng ta tạm hiểu câu phức là câu có nhiều hơn một ý tưởng. Khi muốn diễn đạt hơn 1 ý tưởng, chúng ta cần liên từ. Những liên từ này sẽ kết nối những ý tưởng lại và tạo thành những loại câu ghép, câu phức khác nhau.

Việc sử dụng câu phức trong giao tiếp giúp chúng ta có khả năng diễn đạt ý tưởng trôi chảy hơn. Còn đối với văn nói, việc sử dụng câu phức sẽ giúp câu liên kết chặt chẽ hơn. Ngoài ra thì đối với một số kỳ thi nhất định (IELTS), câu phức còn giúp tăng điểm viết. Cuối cùng, trong kỳ thi Đại học Quốc gia, sỉ tử cũng sẽ phải gặp loại ngữ pháp này!

Xem thêm  Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: At the drop of a hat (VOA)

Subordinating Conjunction
Subordinating Conjunction chính là những liên từ cho phép chúng ta nối những ý tưởng lại thành một câu. Những câu phía dưới đều là ví dụ của việc dùng Subordinating Conjunction để nối câu lại:
_Although he is tired, he goes to school.
_I don’t eat because he is tired.

Có rất nhiều loại liên từ (conjunction) khác nhau trong tiếng Anh. Mỗi loại có yêu cầu sắp xếp, dấu câu riêng. Còn đối với Subordinating Conjunction, chúng ta cần nhớ ba điều:

Chúng dùng để nối (ít nhất) hai ý tưởng (dạng hai câu) lại.
Conjunctions này có thể đứng đầu (because he goes, I goes) hoặc đứng giữa câu (I goes because he goes).
Trong Subordinating Conjunctions còn chia thành nhiều loại. Mỗi loại chỉ những ý nghĩa khác nhau (bảng)

Giờ chúng ta cắt nghĩa từng hàng một nhé:

Hàng đầu tiên về TIME (thời gian)
When=once=as: khi :
when he goes, I go (khi anh ta đi, tôi đi)
Whenever: những lúc / mọi lúc,
whenever she cries, he’s sad
As soon as = by the time: ngay khi:
as soon as he goes, I go
While: trong lúc:
while he is eating, she is dancing
Since: kể từ khi:
since she’s gone, he never smile
Until = till: cho đến lúc:
we think we understand the lesson until she teaches us
Before: trước khi/ After: sau khi:
after he leaves, let’s leave

Hàng thứ hai về REASON (nguyên nhân)
Because=as=since=now that: bởi vì
I’m having a long vacation now that school is over.
In that = inasmuch as: bởi vì, nhưng formal, trịnh trọng
Inasmuch as he has murdered him, now it is time she paid the price.

Xem thêm  Ngữ pháp tiếng anh: Have and Have Got

Hàng thứ tư về PURPOSE (mục đích)
So that = In order that: để mà
I study English so that I can travel around the world. (tôi học tiếng Anh để du lịch vòng quanh thế giới).

Hàng thứ năm về CONCESSION (sự bất ngờ, kết quả bất ngờ)
Although=though=even though: mặc dù
Although it is raining, I still go to school (mặc dù trời mưa, tôi vẫn đến trường).

Hàng cuối cùng về CONTRAST (đối lập, so sánh)
While = Whereas: trong khi (chỉ sự so sánh chứ không phải thời gian nha)
Where he is a teacher, I am a student (anh ta làm giáo viên, còn tôi làm học sinh).
Whilst (formal): trong khi (cũng như trên)
Whilst the pie chart shows the number of people in the world, the bar chart indicates the number of death people around the world.

Subordinating Clause – Câu Phức
Phần này rất đơn giản các bạn ạ. Bất kỳ một câu hoàn chỉnh nào thêm vào Subordinating Conjunction ở phía trước đều biến thành một Subordinating Clause. Tuy nhiên thì đừng sắp xếp nhiều ý tưởng quá để câu được gãy gọn, dể hiểu:

When I come, he has already gone.
Because when he goes, nobody looks at him, he feel sad.
Although when he finished, he didn’t tell anyone, when he got out, everybody knows.

Như các bạn thấy từ ví dụ trên nha. Mấy câu được gạch dưới là Subordinating Clause. Càng về sau người ta càng cho nhiều ý vào câu, khiến câu không được tự nhiên.
——————————————
#EnglishGrammar #SubordinatingClause #IELTSWriting


Hình ảnh về Subordinating Clause – Câu Phức trong tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh


Tag liên quan đến Subordinating Clause – Câu Phức trong tiếng Anh – Ngữ Pháp Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng anh,ielts,ielts writing,ielts writing task 1,ielts writing task 2,grammar,english grammar,advanced english grammar,subordinating clause,câu phức trong tiếng anh,viết câu phức như thế nào,subordinating conjunction,mệnh đề trạng ngữ,subordinating clause examples,mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian,mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân,mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích,mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh,các mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Davison Ethan 29/06/2021
  2. hoang Nguyen 29/06/2021
  3. Emily Phạm 29/06/2021
  4. Emily Phạm 29/06/2021
  5. Loan Nguyen 29/06/2021
  6. Daniel Haulis 29/06/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"