SO SÁNH NGANG BẰNG VÀ SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH | WISE ENGLISH OFFICIAL

Published on 27/07/2021

SO SÁNH NGANG BẰNG VÀ SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH | WISE ENGLISH OFFICIAL

SO SÁNH NGANG BẰNG VÀ SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH | WISE ENGLISH OFFICIAL
Câu so sánh là loại câu vô cùng phổ biến trong quá trình sử dụng tiếng Anh. Như các bạn đã biết, trong câu so sánh gồm 3 loại là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tuy nhiên hôm nay WISE ENGLISH sẽ tập trung gửi đến các bạn kiến thức về so sánh ngang bằng và so sánh nhất trong tiếng Anh. Hãy lấy giấy bút ra và ghi lại nào!

I. So sánh bằng
1. Định nghĩa
Chúng ta dùng so sánh bằng để so sánh hai người hay vật/nơi chốn mà giống nhau hoặc bằng nhau về một khía cạnh nào đó.

2. Các cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh
a. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ
S + to be/ V AS ADJ/ADV AS + Danh từ / Đại từ / S + tobe / trợ động từ (Clause)
b. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ
S + V + AS many/much/few/little NOUN + AS + Danh từ/ Đại từ
Ghi nhớ:
– Many (nhiều)/ few (ít) dùng cho danh từ số nhiều đếm được
– Much (nhiều), little(ít) dùng cho danh từ số nhiều không đếm được
Ngoài ra chúng ta còn có một công thức khác so sánh bằng trong tiếng anh với danh từ
S + V + the same + (noun) + as + Danh từ/ Đại từ
Lưu ý: Trái nghĩa với với the same…as là different from.
c. Dạng phủ định của so sánh bằng
Cấu trúc:
S + tobe+ NOT + AS adj AS + Noun/pronoun
S + trợ động từ + not + AS adj AS + Noun/pronoun
II. Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh
1. Tính từ ngắn và tính từ dài
2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài
3. Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng Anh
a. Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn:
S + V + the + Adj/Adv + -est
b. Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài:
S + V + the + most + Adj/Adv
4. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt trong câu so sánh
III. Bài tập so sánh trong tiếng Anh
Bài 1: Hãy viết lại câu so sánh
1. Julia/ tall/ her friend.
2. A banana/ not sweet/ an apple.
3. A fish/ not big/ an elephant.
4. This dress/ pretty/ that one.
5. the weather/ not hot/ yesterday.

Xem thêm  Bài 15 SO SÁNH HƠN NHẤT mp4 mp4 (27#,Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu)

Đáp án:
1. Julia is as tall as her friend.
2. A banana is not as sweet as an apple.
3. A fish is not as big as an elephant.
4. This dress is as pretty as that one.
5. The weather is not as hot as yesterday.

Bài tập 2. Hoàn thành câu so sánh với từ cho sẵn
1. The blue car is………..the red car. (fast)
2. Peter is ………………Fred. (not/tall)
3. The violin is………… the cello. (not/low)
4. This copy is ……………..the other one. (bad)
5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)
6. Today is …………..yesterday. (not/windy)
7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)
8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)
9. Tom has……….. (almost/money) John.
10. Peter…………. (not/have/children) John.
11. Tom …………(not/drive/dangerously) John.
12. Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)
13. Steve……………Melisa. (not/do/well)
14. The impala run ……………..the cheetah. (not/run/fast)
15. Tom ……………..John. (funny)
Đáp án
1. The blue car is as fast as the red car.
2. Peter is not as tall as Fred.
3. The violin is not as flowy as the cello.
4. This copy is as bad as the other one.
5. Oliver is as optimistic as Peter.
6. Today is not as windy as yesterday.
7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.
8. Grapefruit juice is not as sweet as lemonade.
9. Tom has almost as much money as John.
10. Peter does not have as many children as John.
11. Tom does not drive as dangerously as John.
12. Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.
13. Steve did not do as well as Melisa.
14. The impala doesn’t run as fast as the cheetah.
15. Tom is as funny as John.
———————————————————–
WISE ENGLISH – STUDY SMARTER, NOT HARDER – TIÊN PHONG THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC
☎ 023 6656 6777
🏫 Cơ sở 1: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 270 888
🏫 Cơ sở 2: 36 Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
🏫 Cơ sở 3: 86 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
🔗 www.wiseenglish.edu.vn
🔗 www.youtube.com/c/WISEENGLISHOFFICIAL
🔗 www.tiktok.com/@wise_english
#WiseEnglish #IELTS #LuyenthiIELTS #NLP #hocIELTS #thiIELTS #hoctienganh

Xem thêm  100 Thành Ngữ Tiếng Anh Nhất Định Phải học khi thi THPT Quốc Gia 2020 || Phần 2

Hình ảnh về SO SÁNH NGANG BẰNG VÀ SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH | WISE ENGLISH OFFICIAL


Tag liên quan đến SO SÁNH NGANG BẰNG VÀ SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH | WISE ENGLISH OFFICIAL

thành ngữ tiếng anh,wise english,wise english official,học ielts,câu so sánh,câu so sánh trong tiếng anh,câu so sánh bằng,hoc ielts,học tiếng anh cho người mới bắt đầu,học tiếng anh cho người mất gốc,trung tâm tiếng anh,đà nẵng,học tiếng anh online tại nhà,cấu trúc câu so sánh,học ielts online,tự học ielts,ngữ pháp tiếng anh,ngữ pháp tiếng anh trọng điểm,luyện thi ielts,trung tam anh ngu wise english,trung tâm anh ngữ wise english,so sánh nhất,so sánh ngang bằng

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"