Phát âm tiếng Nhật [1-2-1 Nguyên âm] / あ với A: Phát âm khác nhau!

Published on 14/07/2021

Phát âm tiếng Nhật [1-2-1 Nguyên âm] / あ với A: Phát âm khác nhau!

Truy cập dữ liệu luyện tập (đăng ký mail): https://nikkyojuku.studio.site

Muốn luyện phát âm tiếng Nhật?
Chương trình học phát âm tiếng Nhật của NikkyoJuku sẽ giúp bạn!
Video giải thích dễ hiểu mà ngắn gọn, đầy đủ từ vựng và âm thanh mẫu để bạn tự luyện, tất cả đều miễn phí!

——————————————————————————————
日本とベトナムを橋渡すコミュニティー「日橋塾」です。
NikkyoJuku là cộng đồng cầu nối Việt Nhật.

Website: https://nikkyojuku.com/
Facebook Page & Contact: https://www.facebook.com/nikkyojuku/
BGM / Sound: Musmus: http://musmus.main.jp/


Hình ảnh về Phát âm tiếng Nhật [1-2-1 Nguyên âm] / あ với A: Phát âm khác nhau!


Tag liên quan đến Phát âm tiếng Nhật [1-2-1 Nguyên âm] / あ với A: Phát âm khác nhau!

phát âm tiếng anh,phát âm,tiếng Nhật,日本語

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
Phát âm tiếng Nhật [1-2-1 Nguyên âm] / あ với A: Phát âm khác nhau!
"No Thanks. Please Close This Box!"