Phân từ ( Tính từ đuôi V-ing và V-ed) – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Published on 17/11/2021

Phân từ ( Tính từ đuôi V-ing và V-ed) – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Phân từ là dạng Ving hoặc Ved của một số động từ đặc trưng và được dùng
với vai trò là tính từ.
link bài tập củng cổ: https://docs.google.com/document/d/1pciWzyCKxMirVDFnBMCtP7Rtxk2vcE58/edit?usp=sharing&ouid=118181480995493351567&rtpof=true&sd=true


Hình ảnh về Phân từ ( Tính từ đuôi V-ing và V-ed) – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản


Tag liên quan đến Phân từ ( Tính từ đuôi V-ing và V-ed) – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"