Passive Voices – Chuyên đề Bị động #b2aenglish #nguphaptienganh #englishgrammar

Published on 12/12/2021

Passive Voices – Chuyên đề Bị động #b2aenglish #nguphaptienganh #englishgrammar

Thành thạo Passive Voices – Chuyên đề Bị động giúp bạn biết cách viết bài tốt hơn ở các kỳ thi ở trường, cũng như làm các bài ngữ pháp hay viết bài tiểu luận trong Ielts hay Toeic.
– Phần bài tập Passive Voices – Chuyên đề Bị động : https://drive.google.com/file/d/1rlmqQgLW01JysmVDrwj0Jh-MwVkEOtbS/view?usp=sharing
– Chuyên đề các thì hiện tại tiếp diễn -Quá khứ tiếp diễn – Tương lai tiếp diễn: https://studio.youtube.com/video/cx-lg46WrTY/edit
Phần bài tập thì hiện tại tiếp diễn -Quá khứ tiếp diễn – Tương lai tiếp diễn: – https://drive.google.com/file/d/1bMCk15KgGiZqqTvtkOGA7xR0mrG5ktSo/view?usp=sharing
– https://drive.google.com/file/d/1i-7RWA7QefovTduNiIa7B0EqUhYAAo4A/view?usp=sharing
– https://drive.google.com/file/d/1OJPz93_9Hzt1cnKxY6q4LxoXC6Il5sCH/view?usp=sharing
* Thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH và thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN: https://youtu.be/pQdjOifR8_s
– Phần bài tập : https://drive.google.com/file/d/1kKvWQME2nL-1LxlaqxxAgruhIZNmYBTH/view?usp=sharing
– Phần bài tập viết lại câu: https://drive.google.com/file/d/1LTL8_P-0O9Aiw47p2OVhFu896lMHoWPL/view?usp=sharing
– Phần bài tập thì HTHT: https://drive.google.com/file/d/1DAI3bQfmdhCgxsdSQ9-nQqT5AQUWmtHI/view?usp=sharing
– Động từ bất quy tắc: https://drive.google.com/file/d/1jdSmafWy37fzOpfqAJjIlGHgYuK_iCP_/view?usp=sharing
Các video khác:
– Cách chia động từ trong THÌ HIỆN TẠI ĐƠN : https://www.youtube.com/watch?v=JcZ3FmMcsbU&t=64s
– Các dạng bài tập THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN : https://www.youtube.com/watch?v=jZ5zDOZSj0Y&t=1s
– Cách chia ĐỘNG TỪ trong thì HIỆN TẠI ĐƠN – Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=jZ5zDOZSj0Y&t=1s
– Cách dùng các động từ Study – Have – Do – Play – Go: https://www.youtube.com/watch?v=v6mweAKt8B8&t=3sThì hiện tại hoàn thành giúp bạn biết cách viết bài tốt hơn ở các kỳ thi ở trường, cũng như làm các bài ngữ pháp hay viết bài tiểu luận trong Ielts hay Toeic.
– Cách chuyển thì Hiện tại hoàn thành sang Quá khứ đơn: https://studio.youtube.com/video/qCilZXWD5EI/edit

Xem thêm  26. Mệnh đề trạng ngữ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Tiếng Anh

Hình ảnh về Passive Voices – Chuyên đề Bị động #b2aenglish #nguphaptienganh #englishgrammar


Tag liên quan đến Passive Voices – Chuyên đề Bị động #b2aenglish #nguphaptienganh #englishgrammar

thành ngữ tiếng anh,Chuyen de bi dong #b2aenglish,Chuyên đề bị động #b2aenglish,Passive Voice #b2aenglish,Tương lai tiếp diễn #b2aenglish,Tuong lai tiep dien #b2aenglish,Future contiuous tense #b2aenglish,Quá khứ tiếp diễn #b2aenglish,Qua khu tiep dien #b2aenglish,Past continuous tense #b2aenglish,Hiện tại tiếp diễn #b2aenglish,Hien tai tiep dien #b2aenglish,Present continuous tense #b2aenglish,Past perfect #b2aenglish,Past perfect continuous #b2aenglish,Qua khu hoan thanh #b2aenglish

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. PHIM HAY THẾ GIỚI 12/12/2021
    2. Ngô Tân Farm 12/12/2021
    3. Kenh Nghien Cuu Đien Tu 12/12/2021
    4. BáchTy Art 12/12/2021
    5. Serendipity tv 12/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"