Ngữ pháp tiếng đức A1.1| Bài 29 |Tổng kết A1.1 Phần 1| Các loại từ | Mít học tiếng đức

Published on 24/12/2021

Ngữ pháp tiếng đức A1.1| Bài 29 |Tổng kết A1.1 Phần 1| Các loại từ | Mít học tiếng đức

Mít Học Tiếng Đức: Ngữ pháp tiếng đức A1.1 Bài 29: Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong A1.1. Ở bài này ta cùng tổng kết lại những kiến thức đã học nhé (phần 1)

– Sự khác nhau giữa các loại từ: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ

– Ví dụ sự khác nhau giữa các loại từ ở trong câu

– Danh từ tiếng đức: Giống, số nhiều

– Quán từ của danh từ ở các cách Nominativ, Akkusativ, Dativ

– Đại từ nhân xưng, đại từ phản thân ở các cách, đại từ chỉ định nominativ

– Sự khác nhau giữa nicht và kein, vị tri của chúng trong câu

Mít luôn ghi lại các bài học trên Facebook nhé:
https://www.facebook.com/MitHocTiengDuc

Link các bài viết về giống và số nhiều của danh từ:

https://bit.ly/3GSvYrJ
https://bit.ly/3bIKO5x
https://bit.ly/3H6hUuX
https://bit.ly/3nZnyWR
https://bit.ly/3nYMb65
https://bit.ly/3BNlMNd
https://bit.ly/3wkNcsG
https://bit.ly/3BRVedT
https://bit.ly/2YiH4EO
https://bit.ly/3nZoJWh
https://bit.ly/3GSNtrL
https://bit.ly/3o5HSpB

Link các bài viết về nicht và kein:

Xem thêm  Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp: 65 cụm từ dùng để nối câu và đoạn (Phần 1)

https://bit.ly/301Aeo8
https://bit.ly/3bQ0Avq
https://bit.ly/3EM1GF6
https://bit.ly/3GYtoQM
https://bit.ly/2Ylt513
https://bit.ly/307pTa6

Các kiến thức liên quan: Vì đây là bài tổng kết nên tất nhiên từ vựng và ngữ pháp các bạn nhìn thấy trong video này đã xuất hiện ở xuyên suốt trong 28 video ngữ pháp A1.1 và 8 video nghe nói A1 của kênh Mít Học Tiếng Đức

Một số bài liên quan tiêu biểu nhất:

Bài 4: danh từ, quán từ là gì, quán từ nominativ der die das kein, der Tisch, die Lampe, das Auto
https://youtu.be/QTO3O3LqmhA

Bài 2: động từ là gì
https://youtu.be/YrdkbdWN06Y

Bài 3: cách chia động từ theo quy tắc
https://youtu.be/94w_Pq5kQ_g

Bài 11: cách chia động từ bất quy tắc
https://youtu.be/QEg5drkH8Xg

Bài 18: động từ tách đôi
https://youtu.be/eZpmzgZjMkU

Bài 26: động từ khuyết thiếu können, möchten, mögen, thì giả định của haben và sein là hätten, wären
https://youtu.be/yS3KRtGy6h4

Bài 24: quá khứ của sein và haben là waren, hatten,quán từ không xác định dativ einem, khác nhau giữa sein và haben, ich habe Hunger
https://youtu.be/rkf6NNZE18M

Bài 19: cụm động từ động từ, einkaufen gehen, sich duschen, đại từ phản thân, động từ phản thân
https://youtu.be/3u65zQNKOv8

Bài 5: tính từ, klein, schön
https://youtu.be/6EbOVjnu7sk

Bài 21: trạng từ, heute, morgen ngày mai, các ngày trong tuần der Montag, danh từ sang động từ das Einkaufen
https://youtu.be/h2EogzZMbBg

Bài 16: giới từ vị trí
https://youtu.be/uQbcfBzi5Ww

Bài 23: giới từ thời gian
https://youtu.be/pLeLAYqtcxE

Bài 20: các buổi trong ngày, der Morgen, gia đình der Vater/die Mutter
https://youtu.be/rDuubiFvWAI

Bài 7 A1: morgens trạng từ
https://youtu.be/WbVPGJ9CQBo

Bài 14: die Dusche
https://youtu.be/KpQWfH7z6G0

Bài 10: nghề nghiêp der Lehrer/die Lehrerin
https://youtu.be/8hXDGQVbhPI

Xem thêm  #Tieumy: Ngữ pháp tiếng Anh TÍNH TỪ - English Grammar Adjective - Track 26. Làm Bài Tập

Bài 12: quốc tịch der Vietnamese/die Vietnamesin
https://youtu.be/3-TiqyzaPpY

Bài 22: các tháng der Oktober, các mùa der Sommer, đi nghỉ das Meer
https://youtu.be/FXWj6VkPNj8

Bài 6 A1: viel, das Mädchen,
https://youtu.be/oeJopNmG7zk

Bài 6: quán từ sở hữu mein/meine
https://youtu.be/xSocw3cv3oE

Bài 8: tân ngữ trực tiếp, quán từ akkusativ einen/ keinen
https://youtu.be/_kCdV8ULd38

Bài 13: động từ akkusativ, quán từ akkusativ den
https://youtu.be/6bmnhqKJjLM

Bài 25: tân ngữ gián tiếp là gì, đại từ nhân xưng akkusativ mich/dich, đại từ nhân xưng dativ mir/dir
https://youtu.be/yNjXrYdY8Yw

Bài 9: quán từ xác định dativ dem, kommst du aus Vietnam?
https://youtu.be/P_Mijtasa8U

Bài 1: đại từ nhân xưng nominativ ich du
https://youtu.be/WeY5PNLkYVw

Bài 27: đại từ chỉ định dieser
https://youtu.be/vIh5SdvPTKA

Bài 2 A1: ist dein Name Peter?
https://youtu.be/fwrfcaQxubs

Bài 28: gern, die Suppe, ein Glas Wein
https://youtu.be/_qao7CVdCY0

Hãy subscribe kênh của Mít để ta cùng nhau chinh phục tiếng đức nhé!

#mithoctiengduc #tiengduccoban #nguphaptiengduc


Hình ảnh về Ngữ pháp tiếng đức A1.1| Bài 29 |Tổng kết A1.1 Phần 1| Các loại từ | Mít học tiếng đức


Tag liên quan đến Ngữ pháp tiếng đức A1.1| Bài 29 |Tổng kết A1.1 Phần 1| Các loại từ | Mít học tiếng đức

ngữ pháp tiếng anh,học tiếng đức,học tiếng đức cho người mới bắt đầu,học tiếng đức online,học tiếng đức a1,cách phát âm tiếng đức chuẩn,luyện nghe tiếng đức,tiếng đức cho người bắt đầu,mít học tiếng đức,tiếng đức a1 bài 1,tiếng đức cơ bản,tieng duc co ban,tài liệu học tiếng đức,giáo trính tiếng đức,từ vựng tiếng đức,ngữ pháp tiếng đức,động từ khuyết thiếu,trợ động từ,thức giả định,konjunktiv 2,modalverben,zusammenfassung,tổng kết A1.1 deutsch,Wortarten,nicht & kein

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. ThiSongHuong Nguyen 24/12/2021
  2. Nam Lê Hải 24/12/2021
  3. Novak Nguyễn 24/12/2021
  4. Uyên băng 24/12/2021
  5. Giang Hoàng Thị 24/12/2021
  6. phuong ha 24/12/2021
  7. Vy Nguyễn 24/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"