[Ngữ pháp Tiếng Anh] Bài 1A: Động từ be (English Grammar – Unit 1A: Be as an ordinary verb)

Published on 30/06/2021

[Ngữ pháp Tiếng Anh] Bài 1A: Động từ be (English Grammar – Unit 1A: Be as an ordinary verb)

1️⃣ Unit 1: ‘Be’ as ordinary verb (‘Be’ như một động từ thường)
– 1A (Theory): https://youtu.be/BnUGR5SJyf4
– 1B (Practice): https://youtu.be/3rDa6v9SFv8
– Link to download exercises: https://drive.google.com/file/d/128cPKN15Of9o4QdLiMm7dnuMdni36piE/view?usp=sharing
2️⃣ Unit 2: Possessive case ‘s and Possessive adjectives (Sở hữu cách và Tính từ sở hữu)

✅ Practical English Grammar (Ngữ pháp Tiếng Anh Thực hành) là chương trình ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, phù hợp với mọi đối tượng học tiếng Anh. Mỗi đơn vị bài học sẽ bao gồm 1 video lý thuyết và 1 video luyện bài tập. Người học được khuyến khích xem video lý thuyết trước, rồi download bài tập về để practice, sau đó xem video tiếp theo để sửa bài.

#English #Grammar #NguPhap #TiengAnh #EnglishGrammar #NguphapTiengAnh #Practical #PracticalEnglishGrammar #NguphapTiengAnhThuchanh #LanguageKey #LKLearningEnglish
#Unit1 #Unit01 #Unit1A #Theory #LyThuyet #Be #ToBe #DongTuBe #DongTuToBe #BeVerb #VerbBe #OrdinaryVerb #DongTuThuong


Hình ảnh về [Ngữ pháp Tiếng Anh] Bài 1A: Động từ be (English Grammar – Unit 1A: Be as an ordinary verb)


Tag liên quan đến [Ngữ pháp Tiếng Anh] Bài 1A: Động từ be (English Grammar – Unit 1A: Be as an ordinary verb)

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Đạt Lâm Tiến 30/06/2021
    2. Hạnh Shin 30/06/2021
    3. HNT Play gamer 30/06/2021

Enjoyed this video?
[Ngữ pháp Tiếng Anh] Bài 1A: Động từ be (English Grammar - Unit 1A: Be as an ordinary verb)
"No Thanks. Please Close This Box!"