Ngạn ngữ, Tục Ngữ Hán về_Quân Tử – Đại Trượng Phu

Published on 17/12/2021

Ngạn ngữ, Tục Ngữ Hán về_Quân Tử – Đại Trượng Phu

Bài giảng online GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ : https://www.facebook.com/commerce/products/1873131376050381/?ref=page_shop_tab&referral_code=page_shop_tab_card
Fanpage TIẾNG TRUNG LÊ GIA : https://www.facebook.com/HocTiengTrungLGHD/
____
Thanks for the photos:
https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photography-of-several-people-cheering-wine-glasses-3171815/
https://www.pexels.com/photo/roll-of-american-dollar-banknotes-tightened-with-band-4386476/
Music: https://www.youtube.com/watch?v=DRnyxlaqqLk
Reference links:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629844433365376095&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634956434666721688&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1630389114244474918&wfr=spider&for=pc


Hình ảnh về Ngạn ngữ, Tục Ngữ Hán về_Quân Tử – Đại Trượng Phu


Tag liên quan đến Ngạn ngữ, Tục Ngữ Hán về_Quân Tử – Đại Trượng Phu

thành ngữ tiếng anh,từ vựng HSK,luyện thi HSKK,thi hsk,học tiếng trung,tiếng trung giao tiếp,tiếng trung cấp tốc,tiếng trung cơ bản,lê gia huynh đệ,từ vựng tiếng trung,tiếng hoa,hán ngữ,hoa ngữ,chữ Hán,triết lý sống,Kinh Thánh,giáo trình Hán Ngữ,giáo trình tiếng Trung,Phát âm tiếng Trung,Thanh điệu tiếng Trung

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. 陳預鳳 17/12/2021
  2. sơn trần 17/12/2021
  3. sơn trần 17/12/2021
  4. Quân Chu 17/12/2021
  5. Hoang Tung 17/12/2021
  6. lập hoàng 17/12/2021
  7. Lưu Như Mạnh 17/12/2021
  8. nganp phan 17/12/2021
  9. Minh Huy 17/12/2021
  10. DuongThu Thuy 17/12/2021
  11. king vi 17/12/2021
  12. Oanh Nguyễn 17/12/2021
  13. Ha Luong 17/12/2021
  14. Đồng Quê 17/12/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"