Luyện Nghe Tiếng Anh Chậm – Goos English – 4 dollars

Published on 29/07/2021

Luyện Nghe Tiếng Anh Chậm – Goos English – 4 dollars

𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆:

Bạn hãy truy cập vô bài học của video này trên web của 60sfire tại:
👉 https://60sfire.com/english/goos/4-dollars-25_07_2021

Ở bài học đó, sẽ có phần giải thích nghĩa và tự mới cũng như một số cấu trúc cho bài nghe bên trên.

Bạn nên xem thêm video dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng trang web:
▶️ https://youtu.be/WphhNMb3gNI

———————————————————-

𝐆𝐨𝐨𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 – 𝟒 𝐝𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐬
👉 Blog: https://60sfire.com/english

———————————————————-

𝐊𝐡ó𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡:
https://60sfire.com/course/tieng-anh-ngay-hoc-toi-dau-hieu-toi-do

———————————————————-

𝐍Ộ𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎:

👉 Thể loại: video

👉 Mô tả sơ:

Video luyện nghe có subtitle (phụ đề), đoạn nghe tiếng anh trong video được 60sfire thuê người bản ngữ thu âm. Nội dung chia sẻ về một câu chuyện thú vị (không có thật) do 60sfire viết và được chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh bởi một người bản ngữ có kinh nghiệm.

Video này là phiên bản tốc độ chậm, vẫn còn một video với tốc độ nhanh khác.

👉 Phần chính trong video: (không có)

———————————————————-

𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎:

𝐗𝐞𝐦 𝐠𝐢ả𝐢 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐩𝐡ụ đề
👉 https://60sfire.page.link/4-dollars

———————————————————-

𝐐𝐔Ả𝐍𝐆 𝐂Á𝐎:

Luyện nói tiếng anh với người bản ngữ qua app:
http://cambly.com/invite/60sfire
(Nhận ngay 20 phút miễn phí luyện tập)
Hoặc bạn có thể tải app về và nhập mã code: 60sfire

Xem thêm  Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản | Từ vựng theo chủ đề: thói quen hàng ngày | Cụm động từ thông dụng

———————————————————-

𝐍𝐇Ó𝐌 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊:

𝐇ọ𝐜 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜ầ𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡ỉ 𝐯𝐢ệ𝐜:
👪 http://group.60sfire.com

𝐒ử𝐚 𝐥ỗ𝐢 𝐩𝐡á𝐭 â𝐦 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í:
👪 http://nhomphatam.60sfire.com

———————————————————-

𝐓À𝐈 𝐋𝐈Ệ𝐔 𝐆𝐎𝐎𝐒 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 (miễn phí):
https://60sfire.com/english

———————————————————-

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 đă𝐧𝐠 𝐤ý:
📑 http://en.60sfire.com

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ 𝐯ề 𝐭ư 𝐝𝐮𝐲 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 đă𝐧𝐠 𝐤ý:
📑 http://td.60sfire.com

———————————————————-

𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐓Â𝐌 ĐẮ𝐂:

𝐂á𝐜𝐡 𝐡ọ𝐜 𝐭ừ 𝐯ự𝐧𝐠 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả – 𝟏𝟎𝟎% 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠:
▶️ https://youtu.be/KXuuQHMXtZo

𝐂á𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐡𝐢ể𝐮 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐭ừ 𝐜𝐨𝐧 𝐬ố 𝟎:
▶️ https://youtu.be/pNfLfMt1Hio

𝐂á𝐜𝐡 𝐩𝐡á𝐭 â𝐦 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜ó 𝐧𝐠ữ đ𝐢ệ𝐮, 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐭â𝐲:
▶️ https://youtu.be/VlaItyv8jg8

𝐂á𝐜𝐡 để 𝐡ế𝐭 𝐝ố𝐭 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 – 𝐂𝐡ắ𝐜 𝐜𝐡ắ𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠:
▶️ https://youtu.be/q4bcO40UTZU

𝟐 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐠𝐢ú𝐩 𝐠𝐢ỏ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐧ế𝐮 𝐥à𝐦 𝐡ằ𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲:
▶️ https://youtu.be/WkRc7hOhvfk

𝐍𝐡ớ 𝐝ù𝐦 𝐭ô𝐢 𝐜á𝐢 𝐧à𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 (𝐧𝐡ắ𝐜 𝐥ạ𝐢 𝐭𝐡ô𝐢):
▶️ https://youtu.be/Qi1sDPhzvF0

𝐂á𝐜𝐡 đọ𝐜 𝐡𝐢ể𝐮 𝐠𝐢ú𝐩 𝐠𝐢ỏ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜ả 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦ớ𝐢:
▶️ https://youtu.be/9H2rhm-V2sM

𝐀𝐩𝐩 𝐭𝐡ự𝐜 𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐚𝐲 + 𝐦𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í:
▶️ https://youtu.be/26xWPsHsr-Y

𝐇à𝐧𝐡 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐜ủ𝐚 𝐭ô𝐢 (𝐱𝐞𝐦 để 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡ả𝐨):
▶️ https://youtu.be/uMb9nxeAIAo

———————————————————-

𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐒Á𝐂𝐇 𝐏𝐇Á𝐓:

Học tiếng anh miễn phí cùng 60sfire: http://bit.ly/2JjIHsQ
Tâm sự tiếng anh: http://bit.ly/2VnLgvm
Học tiếng anh bài bản: http://bit.ly/englishbaiban
Tư vấn tiếng anh miễn phí: http://bit.ly/tuvanenglish
Phát triển bản thân: http://bit.ly/ptbanthan

———————————————————-

𝐊Ế𝐓 𝐍Ố𝐈 𝐕Ớ𝐈 𝐓Ô𝐈:

Facebook:
👉 https://www.facebook.com/60sfire/

Instagram:
👉 https://www.instagram.com/60sfire/

Pinterest:
👉 https://www.pinterest.com/60sfire/

Email:
👉 60sfire@gmail.com

Zalo Page:
👉 https://zalo.me/743384160409869576

Zalo cá nhân:
👉 0813632094 (đừng bao giờ gọi vô số này)

————————————————————

𝐍𝐠𝐮ồ𝐧 (source):
https://60sfire.com

————————————————————
#hoctienganh #hoctuvung #noitienganh #tuduy

Xem thêm  Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Baggage (VOA)

Hình ảnh về Luyện Nghe Tiếng Anh Chậm – Goos English – 4 dollars


Tag liên quan đến Luyện Nghe Tiếng Anh Chậm – Goos English – 4 dollars

từ vựng tiếng anh,60sfire,tiếng anh 60sfire,tâm sự tiếng anh,học tiếng anh,luyện nghe tiếng anh,nghe tiếng anh,nghe chuyện tiếng anh,nghe truyện tiếng anh,truyện vui tiếng anh,thú vị,nghe tiếng anh chậm,nghe tiếng anh khi ngủ

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. Kien Nguyenthanh 29/07/2021
    2. Elina_Kim 29/07/2021
    3. Lập Nguyễn 29/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"