idiom: Rome wasn't built in a day. (Làm việc lớn không thể gấp gáp)

Published on 20/11/2021

idiom: Rome wasn't built in a day. (Làm việc lớn không thể gấp gáp)


Hình ảnh về idiom: Rome wasn't built in a day. (Làm việc lớn không thể gấp gáp)


Tag liên quan đến idiom: Rome wasn't built in a day. (Làm việc lớn không thể gấp gáp)

thành ngữ tiếng anh,pick up english,pick up,english language,học tiếng anh,thành ngữ tiếng anh,english idiom,Rome wasn’t built in a day

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"