Học TỪ VỰNG tiếng Anh – Phương Pháp Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng) – #1

Published on 28/12/2021

Học TỪ VỰNG tiếng Anh – Phương Pháp Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng) – #1

Quy tắc:
– Lần đầu học từ vựng mới
– Lần lặp lại thứ nhất cách lần đầu học: 1 ngày
– Lần lặp lại thứ hai cách lần thứ nhất: 3 ngày
– Lần lặp lại thứ ba cách lần thứ hai: 10 ngày
– Lần lặp lại thứ tư cách lần thứ ba: 30 ngày
– Lần lặp lại thứ năm cách lần thứ tư: 90 ngày
Lưu ý:
– Gặp từ khó nhớ nên rút ngắn thời gian lặp lại


Hình ảnh về Học TỪ VỰNG tiếng Anh – Phương Pháp Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng) – #1


Tag liên quan đến Học TỪ VỰNG tiếng Anh – Phương Pháp Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng) – #1

từ vựng tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"