Học Tiếng Anh thi công chức – Buổi 2/6

Published on 03/11/2021

Học Tiếng Anh thi công chức – Buổi 2/6

Video này hướng dẫn ngữ pháp về Mệnh đề phân từ; Danh từ; Tính từ; Trạng từ; Động từ và làm câu trắc nghiệm liên quan. Nhấn vào mốc thời gian dưới đây để đến phân đoạn tương ứng:
00:00 Chuẩn bị vào lớp
09:20 Chữa trắc nghiệm câu 41 – 44 (phần 1B)
15:26 Mệnh đề phân từ
38:04 Chữa trắc nghiệm câu 45 – 56 (phần 1B)
58:52 Danh từ
01:25:28 Tính từ
01:36:15 Trạng từ
02:04:20 Phân biệt cách dùng Tính từ và Trạng từ
02:39:45 Động từ
02:44:30 Chữa trắc nghiệm câu 1-10 (phần 1A)
02:48:43 Chữa trắc nghiệm câu 1-13 (phần 1E)


Hình ảnh về Học Tiếng Anh thi công chức – Buổi 2/6


Tag liên quan đến Học Tiếng Anh thi công chức – Buổi 2/6

ngữ pháp tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"