Học Tiếng Anh Mỹ Cơ Bản: Luyện Phát Âm Chuẩn Theo Người Bản xứ (Bài 1)

Published on 01/11/2021

Học Tiếng Anh Mỹ Cơ Bản: Luyện Phát Âm Chuẩn Theo Người Bản xứ (Bài 1)

#hoctienganh
#luyennoitienganh
#tienganhmy
#cachphatam

1. it
2. kit
3. sit
4. six
5. fix
6. fin
7. I
8. fine
9. fin / fine
10. nine
11. site
12. my
13. by
14. kite
15. miss
16. did
17. bit
18. bite
19. big bite
20. I like Ike.


Hình ảnh về Học Tiếng Anh Mỹ Cơ Bản: Luyện Phát Âm Chuẩn Theo Người Bản xứ (Bài 1)


Tag liên quan đến Học Tiếng Anh Mỹ Cơ Bản: Luyện Phát Âm Chuẩn Theo Người Bản xứ (Bài 1)

phát âm tiếng anh,học tiếng anh cơ bản,luyện nói tiếng anh,luyện phát âm tiếng anh,học nói tiếng anh,tiếng anh giao tiếp,tiếng anh cho người mới,cách phát âm,phát âm tiếng anh

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"