Học phát âm tiếng Anh Mỹ – Bài 4 – "Short E vowel sound" – American Accent

Published on 16/06/2021

Học phát âm tiếng Anh Mỹ – Bài 4 – "Short E vowel sound" – American Accent

Xin nhấp vào links dưới đây để xem các âm còn lại trong series “Sounds of American English”:

Bài 1 – https://www.youtube.com/watch?v=r5d6kQb0_vo&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=5

Bài 2 – https://www.youtube.com/watch?v=kiKRcSRH_WU&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=3

Bài 3 – https://www.youtube.com/watch?v=0pLhlBTTkig&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=4

Bài 5 – https://www.youtube.com/watch?v=xivh2Enkly0&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=1

Bài 6 – https://www.youtube.com/watch?v=H2NwK4bvSeU&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=6

Bài 7 – https://www.youtube.com/watch?v=qPZnt2fntbY&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK

Bài 8 – https://www.youtube.com/watch?v=r2FDeyV72BA&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=10

Bài 9 – https://www.youtube.com/watch?v=9TlyhKWakjk&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=8

Bài 10 – https://www.youtube.com/watch?v=mt2RH2kYpgw&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=9

Bài 11 – https://www.youtube.com/watch?v=W5hR4A8lvKE&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=11

Bài 12 – https://www.youtube.com/watch?v=KXV238vnClo&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK&index=13

Bài 13 – https://www.youtube.com/watch?v=rgeTIZp4VSE&list=PLqaENMxMGcDIDGmpsul74GN6QvpMgcZWK


Hình ảnh về Học phát âm tiếng Anh Mỹ – Bài 4 – "Short E vowel sound" – American Accent


Tag liên quan đến Học phát âm tiếng Anh Mỹ – Bài 4 – "Short E vowel sound" – American Accent

phát âm tiếng anh,thaivilan,ThaiViLan,ThaiViLan American English,tuyet chieu phat am,hoc tieng anh,cuong do la,Ho ngoc ha,Thanh Hang,viet nam war,viet nam cong hoa,Hoang sa,truong sa,biet tinh trung quoc,hot boy,hot girl,cuc hot,Phong le,Hai tuc tiu,nguyen quoc hung,master spoken english

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Trung Nguyen Quang 16/06/2021
  2. Bao Nguyen 16/06/2021
  3. Bao Nguyen 16/06/2021
  4. Bao Nguyen 16/06/2021
  5. Độc Cô 16/06/2021
  6. BẠN CÓ BIẾT LÀ ? 16/06/2021
  7. Pham Gia Thinh 16/06/2021
  8. dung vo 16/06/2021
  9. Phi le van 16/06/2021
  10. luu tuan 253 16/06/2021
  11. Thỏ Vlog 16/06/2021
  12. Bùi Ngọc Bích 16/06/2021
  13. Viết Thọ Lê 16/06/2021
  14. Tu Trinh 16/06/2021
  15. nguyen langquathong 16/06/2021
  16. Thai Vi Lan 16/06/2021
  17. Thai Vi Lan 16/06/2021
  18. Thai Vi Lan 16/06/2021
  19. Thai Vi Lan 16/06/2021
  20. Kỹ Năng Sống 16/06/2021
  21. Tuan Ngoc 16/06/2021
  22. Thai Vi Lan 16/06/2021
  23. Kim Anh Nguyen 16/06/2021
  24. Nhu Vo 16/06/2021
  25. Sơn Nguyễn Công 16/06/2021
  26. Thai Vi Lan 16/06/2021
  27. Sơn Nguyễn Công 16/06/2021
  28. Thai Vi Lan 16/06/2021
  29. Nguyễn Anh Dũng 16/06/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"