Gửi tôi của những năm đầu 20 | Cảm ơn vì đã “DÁM”

Published on 02/11/2021

Gửi tôi của những năm đầu 20 | Cảm ơn vì đã “DÁM”

Thông tin chi tiết về học bổng: https://bit.ly/SharingTheDream2021
Bạn đăng ký học bổng tại: https://sum.vn/ZrCJu
Bạn có thể trao đổi thông tin về chương trình qua: scg.vietnam2018@gmail.com.
———
Đây là ngôi trường mình đang học Thông dịch Hàn – Việt: https://www.igse.ac.kr/
#DUHOCHANQUOC #ASINGDIDAIHAN
——–
Instagram: tony.totonthanh | http://www.instagram.com/tony.totonthanh/
Facebook: Tô Tôn Thành | https://www.facebook.com/toton.thanh
FC Facebook group: TRẮNG | https://www.facebook.com/groups/2563372243713790/
Email (business only): tonthanhtv@gmail.com


Hình ảnh về Gửi tôi của những năm đầu 20 | Cảm ơn vì đã “DÁM”


Tag liên quan đến Gửi tôi của những năm đầu 20 | Cảm ơn vì đã “DÁM”

thành ngữ tiếng anh,a síng đi đại hàn,du học hàn quốc,nhiều chuyện cùng thành

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN 02/11/2021
  2. Đông Lào Đạo sĩ 02/11/2021
  3. Tuấn Hoàng 02/11/2021
  4. Uyen Phuong 02/11/2021
  5. Thiên Thanh Nhàn 02/11/2021
  6. Hthwillbou 02/11/2021
  7. Ramen 02/11/2021
  8. Nguyên Minh 02/11/2021
  9. Wendy Huỳnh 02/11/2021
  10. Winnie Nguyen 02/11/2021
  11. HIHI히엔 02/11/2021
  12. 09- Lê Công Hoàng 02/11/2021
  13. Bình Nguyễn 02/11/2021
  14. Thủy Bùi 02/11/2021
  15. Anh's 02/11/2021
  16. Helen Phạm 02/11/2021
  17. annie girard 02/11/2021
  18. Trần Huyền 02/11/2021
  19. Kim loan Phan 02/11/2021
  20. Ngocha Hb 02/11/2021
  21. Hợp 02/11/2021
  22. Nguyễn Triệu 02/11/2021
  23. jaeyoungie~ 02/11/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"