Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi

Published on 10/05/2022

Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi

Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi
—————————————
Chào mừng các bạn đã đến với kênh “Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi” (tên cũ là Học Tiếng Trung Qua Câu Chuyện) – kênh chuyên hướng dẫn người học tiếng Trung ở mọi lĩnh vực trong giao tiếp cuộc sống, học tập các giáo trình và làm việc các ngành nghề khác nhau như nhà máy, công xưởng, kế toán …
—————————————–
Mỗi ngày kênh sẽ cố gắng ít nhất 1 video để hướng dẫn các bạn học thêm những kiến thức tiếng Trung bổ ích với thời gian đăng vào sáng, chiều và tối, để giúp các bạn có thể luyện tập tiếng Trung hàng ngày, mau chóng cải thiện kỹ năng tiếng Trung phục vụ học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.
________________________
Welcome to the channel “Learn Chinese with Long Tortoise Laoshi” (formerly known as Learning Chinese Through Stories) – a channel specializing in guiding Chinese learners in all fields in life communication, learning new languages, etc. curriculum and work in different professions such as factories, workshops, accountants …
——————————————
Every day, the channel will try at least 1 video to guide you to learn more useful Chinese knowledge with posting time in the morning, afternoon and evening, so that you can practice Chinese daily, quickly. improve Chinese language skills for study, work and daily life.
———————————————
欢迎来到“与龙龟老师学汉语”频道(原名《故事学汉语》)——一个专门指导各领域汉语学习者进行生活交际、学习新语言等课程和工作的频道。工厂、车间、会计师……
——————————————
频道每天都会尝试至少1个视频,引导您学习更多有用的汉语知识,并在早、中、晚发布时间,让您每天快速练习汉语,提高学习、工作和学习的汉语技能。日常生活。
——————————————-
Các danh sách video học tập của kênh:
Tiếng Trung HSK 2 có ví dụ minh hoạ: https://bitly.com.vn/g273le
300 cụm từ vựng tiếng Trung HSK 3: https://bitly.com.vn/cayjtf
Cách viết chữ Hán HSK 1: https://bitly.com.vn/95epxl
150 cụm từ vựng tiếng Trung HSK 1 có ví dụ: https://bitly.com.vn/t2x4w9
ngành Dược: https://bitly.com.vn/2i7m8g
Máy tính và Internet: https://bitly.com.vn/1fotl7
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa: https://bitly.com.vn/tgcq42
Tiếng Trung Giao Tiếp: https://bitly.com.vn/znx9me
Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Trung: https://bitly.com.vn/rl2ltu
Mỗi Ngày 5 Từ Vựng Tiếng Trung: https://bitly.com.vn/hie2be
Giáo Trình Hán Ngữ (Quyển 2): https://bitly.com.vn/k88h1o
Giáo Trình Hán Ngữ (mới) (quyển 1): https://bitly.com.vn/teewuh
Học Tiếng Trung Qua Những Câu Chuyện: https://bitly.com.vn/ds2hkk
___________________________
频道学习视频列表:
汉语 HSK 2 及示例:https://bitly.com.vn/g273le
300 HSK 3 汉语词汇短语:https://bitly.com.vn/cayjtf
如何写汉字HSK 1:https://bitly.com.vn/95epxl
150个HSK汉语词汇短语和例子:https://bitly.com.vn/t2x4w9
医药行业:https://bitly.com.vn/2i7m8g
电脑和互联网:https://bitly.com.vn/1fotl7
301中文会话:https://bitly.com.vn/tgcq42
中文交流:https://bitly.com.vn/znx9me
Every Day 1 中文语法结构:https://bitly.com.vn/rl2ltu
天天5汉语词汇:https://bitly.com.vn/hie2be
汉语教材(第二册):https://bitly.com.vn/k88h1o
中文教材(新)(第一册):https://bitly.com.vn/teewuh
通过故事学中文:https://bitly.com.vn/ds2hkk
—————————————-
The channel’s list of learning videos:
Chinese HSK 2 with illustrative examples: https://bitly.com.vn/g273le
300 HSK 3 Chinese Vocabulary Phrases: https://bitly.com.vn/cayjtf
How to write Chinese characters HSK 1: https://bitly.com.vn/95epxl
150 HSK Chinese vocabulary phrases with examples: https://bitly.com.vn/t2x4w9
Pharmaceutical industry: https://bitly.com.vn/2i7m8g
Computer and Internet: https://bitly.com.vn/1fotl7
301 Chinese Conversation: https://bitly.com.vn/tgcq42
Chinese Communication: https://bitly.com.vn/znx9me
Every Day 1 Chinese Grammar Structure: https://bitly.com.vn/rl2ltu
Every Day 5 Chinese Vocabulary: https://bitly.com.vn/hie2be
Chinese Language Textbook (Book 2): https://bitly.com.vn/k88h1o
Chinese Textbook (new) (book 1): https://bitly.com.vn/teewuh
Learn Chinese Through Stories: https://bitly.com.vn/ds2hkk
——————————————
#hoctiengtrung
#boya
#boyasocap1
#giaotrinhboya
#nguphaptiengtrung @Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi

Xem thêm  Tự học phát âm tiếng Trung - Ngày 13

Hình ảnh về Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi


Tag liên quan đến Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi

ngữ pháp tiếng anh,học tiếng trung,học tiếng trung cùng Long Rùa laoshi,từ vựng tiếng trung,hán ngữ,ngữ pháp tiếng trung,hoc tieng trung,hoc tieng trung online,học tiếng trung mỗi ngày,học tiếng trung không khó,ngữ pháp tiếng trung cơ bản,ngữ pháp tiếng trung nâng cao,tiếng trung hsk,học từ vựng hsk,học ngữ pháp hsk,tiếng trung cho người đi làm,Giáo Trình BOYA – Sơ cấp 1 – Ngữ pháp: Bài 1-3 | Học Tiếng Trung Cùng Long Rùa Laoshi,BOYA,Giáo Trình BOYA,BOYA – Sơ cấp 1

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. quang anh chu 10/05/2022
    2. quang anh chu 10/05/2022
    3. Thu Hiền Phạm 10/05/2022
    4. Thu Hiền Phạm 10/05/2022

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"