English Grammar: Passive voice | Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

Published on 17/11/2021

English Grammar: Passive voice | Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

English Grammar: Passive voice

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

Present Simple: Thì Hiện Tại Đơn
I do
Present Continuous: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
I am doing
Present Perfect: Thì Hiện Tại Hoàn Thành
I have done
Present Perfect Continuous: Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn
I have been doing

Past Simple: Thì Quá Khứ Đơn
I did
Past Continuous: Thì Quá Khứ Tiếp Diễn
I was doing
Past Perfect: Thì Quá Khứ Hoàn Thành
I had done
Past Perfect Continuous: Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn
I had been doing

Future Simple: Thì Tương Lai Đơn
I will do
Future Continuous: Thì Tương Lai Tiếp Diễn
I will be doing
Future Perfect: Thì Tương Lai Hoàn Thành
I will have done
Future Perfect Continuous: Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn
I will have been doing

Tiếng Anh Giao Tiếp
English for Hotel Workers
Tiếng Anh cho Nhân viên Khách sạn
Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách sạn
English for Restaurant Workers
Tiếng Anh cho Nhân viên Nhà hàng
Tiếng Anh Chuyên Ngành Nhà hàng
Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng & Khách sạn
English for Hotel & Restaurant Workers
Tiếng Anh Du Lịch
Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch
English for Tourism
English for Tour Guide
Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
English for Banking & Finance
Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính
Tiếng Anh Chuyên Ngành Ngân Hàng
English for Banking
English for Finance

Xem thêm  CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH - CÁCH DÙNG | Luyện Thi Toeic | Ngữ Pháp Cơ Bản - Nâng Cao.

English Chinese Interpreters Translators
English Vietnamese Interpreters Translators
Chinese Vietnamese Interpreters Translators

Amazing Languages

Email: LanguagesAmazing@gmail.com
Website: https://Amazing-Languages.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/LanguagesAmazing
Youtube: https://www.youtube.com/c/AmazingLanguages
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amazinglanguages/


Hình ảnh về English Grammar: Passive voice | Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động


Tag liên quan đến English Grammar: Passive voice | Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Bị Động

ngữ pháp tiếng anh,English Grammar,Passive voice,Ngữ Pháp Tiếng Anh,Câu Bị Động,English for Hotel Workers,Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách sạn,Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng & Khách sạn,English for Hotel & Restaurant Workers,English for Restaurant Workers,Tiếng Anh Chuyên Ngành Nhà hàng,Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch,English for Tourism,English for Tour Guide,Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng,English for Banking & Finance,Amazing Languages,English for Banking

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"