ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP LỊCH SỰ LIÊN VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Published on 29/12/2021

ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP LỊCH SỰ LIÊN VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Workshop trong khuôn khổ UNC 2021- Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam do Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội tổ chức.


Hình ảnh về ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP LỊCH SỰ LIÊN VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH


Tag liên quan đến ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP LỊCH SỰ LIÊN VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

thành ngữ tiếng anh,ULIS,UNC,Jessica

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"