Dành cho người hay quên || Chi tiết toàn bộ các video về động từ

Published on 26/07/2021

Dành cho người hay quên || Chi tiết toàn bộ các video về động từ

Link các bài học dành cho người đã quên:
1. Động từ + to + động từ: https://www.youtube.com/watch?v=_2OiJS6TNqg&list=PLd4fm0BDVmjjYgsLzziEpy9Mw1RDcXYwT&index=64
2. Động từ + động tư đuôi ING: https://www.youtube.com/watch?v=tFGedaMT4YA&list=PLd4fm0BDVmjjYgsLzziEpy9Mw1RDcXYwT&index=70
3. Động từ + to động từ hoặc động từ đuôi ING: https://www.youtube.com/watch?v=ah3jx3cGNg0&list=PLd4fm0BDVmjjYgsLzziEpy9Mw1RDcXYwT&index=72
4. Động từ + tân ngữ + động từ: https://www.youtube.com/watch?v=OBVeZj0oNQ4&list=PLd4fm0BDVmjjYgsLzziEpy9Mw1RDcXYwT&index=204


Hình ảnh về Dành cho người hay quên || Chi tiết toàn bộ các video về động từ


Tag liên quan đến Dành cho người hay quên || Chi tiết toàn bộ các video về động từ

thành ngữ tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

  1. Thị Phước Tức Huỳnh 26/07/2021
  2. Nam Vo 26/07/2021
  3. Hằng Nguyễn Thanh 26/07/2021
  4. Hằng Nguyễn Thanh 26/07/2021
  5. châu minh 26/07/2021
  6. Nghiep Dinh thi nghep 26/07/2021
  7. Xuân Hùng Cao 26/07/2021
  8. Mai Thị Bạch Liên 26/07/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"