Conjunction – Liên Từ – Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Part of Speech

Published on 25/10/2021

Conjunction – Liên Từ – Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Part of Speech

Conjunction – Liên Từ – trong tiếng Anh là thứ dùng để KẾT NỐI những từ, ngữ, và câu lại với nhau. Việc sử dụng liên từ (conjunction) trong câu không chỉ làm câu văn của bạn gãy gọn hơn mà còn tăng sự liên kết trong văn nói, văn viết.
Trong chuyên đề Basic Part of Speech (loại từ ngữ pháp tiếng Anh cơ bản) hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào những liên từ thông dụng nhất, đơn giản nhất, và dễ sử dụng nhất.

Ví dụ về Conjunction làm việc Giao Tiếp trở nên gãy gọn:
(1) I run (2) I eat (3) I sleep
Có thể được viết thành I run, eat, and sleep.

Conjunction được chia làm nhiều loại, nhưng hôm nay chúng ta tập trung vào hai loại:
(1) nhóm liên từ nối TỪ và NGỮ
(2) conjunctions dùng để nối CÂU.

I. Nhóm liên từ nối Từ và Ngữ:
Có hai từ rất thông dụng đó là từ “AND – Và” và từ “OR – hoặc”.
1/ Từ And (và)
Có lẽ sẽ không cần nói nhiều về nghĩa của từ này. Nó có thể dịch là “và” trong tiếng Việt.
Chúng ta có thể dùng AND để:
_Nối TỪ trong câu lại:
+I like apples and candies (nối apples – từ – và candies – kẹo)
+I like day and night (nối day – từ – và night – từ)
_Nối NGỮ trong câu lại:
+I like red apples and yellow candies (nối “red apples” và “yellow candies” lại).
+I love my brother and my sister (nối “my brother” và “my sister” lại).

Xem thêm  Vì Sao Học Ngữ Pháp 12 Năm Vẫn Không Nói Được Tiếng Anh? | Ms Hoa Giao Tiếp

2/ Từ OR – hoặc
Từ OR về ngữ pháp cũng giống như AND, có điều OR có nét nghĩa khác. Đó là nó mang nghĩa HOẶC.
OR có thể dùng trong câu hỏi (câu nghi vấn):
_Do you like me or her?
_Did you sit there or here?
Và OR cũng có thể dùng trong câu phủ định:
_I don’t like him or her (không phải AND nha, không thích cô ta cũng không thích anh ta).
_I don’t like eating or drinking (không phải AND luôn nha).

II. Nhóm Liên Từ dùng để Nối Câu:
Chúng ta sẽ tập trung vào 2 nhóm từ là:
_Nhóm đứng giữa câu: SO và BUT
_Và nhóm đứng giữa hoặc đầu câu: WHEN, BECAUSE, và SO THAT.

SO – Cho Nên
_I don’t like him, so I avoid him (tôi không thích anh ta nên tôi tránh anh ta).
_Love is difficult, so she avoids love (tình yêu phức tập nên cô ta không yêu).

BUT – Nhưng
_I don’t like him, but I still work with him (mặc dù không thích anh ta nhưng tôi vẫn làm việc với anh ta).
_Love is difficult, but love is also fun (yêu thì phức tạp đấy nhưng nó cũng vui mà).

WHEN – Khi
_When I go, he goes (KHI tôi đi, anh ta cũng đi).
_He goes when I go (anh ta đi KHI tôi đi).

BECAUSE – Bởi vì
_I don’t like him because he is smart. (tôi không thích anh ta vì anh ta thông minh).
_Because he is smart, I don’t like him. (vì anh ta thông minh nên tôi không thích anh ta).

Xem thêm  Học Ngữ Pháp, Nối Âm tiếng Anh qua bài hát Em Gái Mưa - AlexD Music Insight ft Ducbeat

SO THAT – Để mà (mục đích)
_I work so that I earn money (tôi lao động để kiếm tiền).
_So that I earn money, I work (để kiếm tiền, tôi lao động).

Và đây cũng là kết thúc của chuyên đề Part of Speech – Loại Từ Cơ Bản. Lúc này chúng ta đã điểm qua hết các loại từ trong tiếng Anh. Nếu bạn đã có từ vựng, bạn giờ đây đã có thể sắp xếp trật từ trong câu một cách chính xác. Và từ đây, giao tiếp hiệu quả hơn.
Chúng ta sẽ có một bài ôn lại tất cả Part of Speech qua việc dùng nó để viết nhật ký.

Sau chuyên đề Part of Speech này là chuyên đề về Tense – Thì trong tiếng Anh! Trong chuyên đề thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ khám phá 12 thì cơ bản và một số những cấu trúc có thể sử dụng để nói về tương lai. Hiện gặp lại các bạn ở chuyên đề thì nhé!
————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_English Grammar – Ngữ Pháp Tiếng Anh
https://bit.ly/englishgrammar-learningenglishm
_English Vocabulary:
http://bit.ly/englishvocabularylearningenglishm
_Tense – Thì trong Tiếng Anh
https://bit.ly/tense-thi-ngu-phap-tieng-anh
————————
Contact Us:
_Website: https://learningenglishm.com
_Facebook: https://www.facebook.com/learningenglishm
_Youtube: http://bit.ly/youtubetuhocielts
———————
#grammar #conjunction #ngữpháptiếngAnhcơbản


Hình ảnh về Conjunction – Liên Từ – Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Part of Speech


Tag liên quan đến Conjunction – Liên Từ – Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Part of Speech

ngữ pháp tiếng anh,conjunction,liên từ,liên từ là gì,một số liên từ trong tiếng anh,tự học tiếng anh cơ bản,tự học tiếng anh tổng quát,part of speech,loại từ trong tiếng Anh,tự học ielts,tự học ngữu pháp tiếng Anh,ngữ pháp tiếng anh cơ bản,ngữ pháp tiếng ANh tổng quát,and,but,or,when,because,so,so that,so that khác gì với so,so that nghĩa là gì,sử dụng conjunction như thế nào,tự học grammar,grammar,grammar ngữ pháp cơ bản,learningenglishm,phạm thanh thành

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

    1. chung Le Thi 25/10/2021
    2. Thị Diễm Dương 25/10/2021
    3. Việt Nguyễn 25/10/2021

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"