Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – Học Hay

Published on 04/11/2021

Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – Học Hay

Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – Học Hay

Đảo ngữ (inversion) được dùng để nhấn mạnh ý trong câu. Các dạng đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp: not until…but also, no sooner…than, hardly…when, only when…

#cấutrúcđảongữ #inversion #ngữpháptiếnganh #hochay #đảongữ #inversionlàgì #bàitậpđảongữ #cấutrúcnosooner #cấutrúcnotonly #cấutrúcđảongữ #notuntilđảongữ #cấutrúcnotuntilđảongữ

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/ngu-phap/cau-truc-dao-ngu


Hình ảnh về Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – Học Hay


Tag liên quan đến Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – Học Hay

ngữ pháp tiếng anh,inversion,đảo ngữ,inversion là gì,bài tập đảo ngữ,cấu trúc no sooner,cấu trúc not only,cấu trúc đảo ngữ,not until đảo ngữ,cấu trúc not until đảo ngữ

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"